Mecenazgo y creación literaria en la corte catalano-aragonesa (s. XIII-XV): Evolución, contexto y biblioteca digital de referencia (MED2015-2018)

Presentació

Contacte

Grup de Literatura Medieval

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

miriam.cabre@udg.edu

Projecte finançat per

Presentació

El projecte desenvoluparà Cançoners DB (introducció de nous cançoners a la base de dades) i treballarà en el nou Rialc, amb estudis de context i interpretació de textos. La implementació de l'Eiximenis DB combinarà edicions d'obres d'aquest autor i la gestió d'una estructura tècnica (motor XTF) per a donar accés als textos que es publiquin digitalment en el projecte i a la bibliografia corresponent. Més informació a Narpan.