Mecenazgo y creación literaria en la corte catalano-aragonesa (s. XIII-XV): Evolución, contexto y biblioteca digital de referencia (MED2015-2018)

Congressos i seminaris

Contacte

Grup de Literatura Medieval

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

miriam.cabre@udg.edu

Projecte finançat per

Congressos i seminaris

» Organització de congressos

 

 

» Participació en congressos

 

CABRÉ, Miriam: Presidència de sessió en congrés internacional, dins V Colloquio Internazionale Lecturae Tropatorum. Messina, 28-30 d'abril de 2015.

 

CABRÉ, Miriam: Seminari Internacional “El mar, la navegació i la vida marítima a la Mediterrània medieval: Testimonis narratius, cronístics i poètics”. Barcelona: Museu Marítim, 16-17 de juny de 2016.

 

MARTÍ, Sadurní: Presidència de sessió en congrés internacional. V Colloquio Internazionale Lecturae Tropatorum. Messina, 28-30 d'abril de 2015.

 

MARTÍ, Sadurní: Presidència de sessió en congrés internacional. Membro del Comitè Organitzador. Congrés Internacional Ramon Muntaner. Peralada, Girona, 10-12 de juny de 2015.

 

MARTÍ, Sadurní: "El viaje textual de la Sibila: circulación y testimonios entre Occitania y Cataluña", dins Simposi Internacional El Juicio Final: Sonido. Imagen. Liturgia. Escena. Castelló d’Empúries, 10-12 de març.

 

MARTÍ, Sadurní i GUIXERAS, David: “La mar és gran vida de la terra: guerra i comerç a la Mediterrània en l’obra de Francesc Eiximenis”, dins Seminari Internacional El mar, la navegació i la vida marítima a la Mediterrània medieval: Testimonis narratius, cronístics i poètics. Barcelona, Museu Marítim, 16-17 de juny de 2016.

 

PERACAULA, Marta i RENEDO, Xavier: "La batalla de Nicòtera entre Bernat Desclot i Ramon Muntaner", dins Seminari Internacional El mar, la navegació i la vida marítima a la Mediterrània medieval: Testimonis narratius, cronístics i poètics. Barcelona, Museu Marítim, 16 de juny de 2016.

 

RAMOS, Rafael: "El Endriago, antes de Montalvo", dins XVI Congresso Internacional da Associação Hispânica de Literatura Medieval: "En Douro Antr’o Porto e Gaia". Universidade do Porto, 21-25 de setembre de 2015.

 

RAMOS, Rafael: Presidència de sessió: "Francisco de Aldana en la Accademia dei Confusi de Amberes (amb un sonet inèdit)", dins Espacios en la Edad Media y el Renacimiento. VI Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios Medievales y del Renacimiento. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 15-17 de setembre de 2016.

 

RENEDO, Xavier: "El sermón de Jaime I en el concilio de Lión (mayo del 1274)", dins Prêcher en Méditerranée médiévale. Identités et relations culturelles entre Méditerranée et Europe. Madrid-Barcelona, Universitat Pompeu Fabra-Casa de Velázquez, 10 de març de 2016.

 

RENEDO, Xavier: "La chasse à la grue et les façons de la cuisiner entre Orient et Occident au XIIIème siècle (Jaume I of Aragon, Livre des Faits § 244)", dins Deuxième Conférence Internationale d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (Second Internationale Conference on Food History and Food Studies). Tours: Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (Université François Rabelais), 27 de maig de 2016.

 

RENEDO, Xavier: "La batalla de Nicòtera entre Bernat Desclot i Ramon Muntaner", dins El mar, la navegació i la vida marítima a la Mediterrània medieval: Testimonis narratius, cronístics i poètics. Barcelona, Museu Marítim, 16 de juny de 2016.

 

 

» Altres conferències

 

CABRÉ, Miriam: “Cerverí de Girona y la Biblia”, dins La Bíblia a la literatura catalana (segles XIII-XVI), organitzat per l'Associació Bíblica de Catalunya, la Fundació Carulla i la Fundació Catalunya-la Pedrera, Barcelona, 15 de novembre de 2016.

 

MARTÍ, Sadurní: “Francesc Eiximenis i els àngels en la predicació i en la cultura medieval”, dins V Jornadas sobre arte religioso en Cataluña: Àngels i dimonis a l’Edat Mitjana. Vic, 15 de juny de 2016.

 

RAMOS, Rafael: “Una nueva censura para el Lazarillo de Tormes (Lisboa, 1624)”, dins del curs acadèmic, Universität Trier, 14 de juliol de 2015.

 

RENEDO, Xavier: “Francesc Eiximenis y la Biblia”, dins La Bíblia a la literatura catalana (segles XIII-XVI), organitzat per l'Associació Bíblica de Catalunya, la Fundació Carulla i la Fundació Catalunya-la Pedrera, Barcelona, 8 de novembre de 2016.

 

TORRÓ, Jaume: “Ausiàs March y la Biblia”, dins La Bíblia a la literatura catalana (segles XIII-XVI), organitzat per l'Associació Bíblica de Catalunya, la Fundació Carulla i la Fundació Catalunya-la Pedrera. Barcelona,  Barcelona, 23 de novembre de 2016.