Mecenazgo y creación literaria en la corte catalano-aragonesa (s. XIII-XV): Evolución, contexto y biblioteca digital de referencia (MED2015-2016)

Llibres

Contacte

Grup de Literatura Medieval

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

miriam.cabre@udg.edu

Projecte finançat per

Llibres

» Llibres


BADIA, Lola; CIFUENTES, Lluís; MARTÍ, Sadurní; PUJOL, Josep (eds.) (2016): Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d'Aragó (1250-1500). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

DELLE DONNE, Fulvio; TORRÓ TORRENT, Jaume (eds.) (2016): L'Immagine di Alfonso il Magnanimo tra letteratura e storia, tra Corona d'Aragona e Italia. Firenze: SISMEL-Edizioni del Galluzzo.

RADAELLI, Anna (2016): Il Libre de Barlam et de Josaphat e la sua tradizione nella Provenza angioina del XIV secolo. Roma: Viella, Scritture e libri del medioevo, 15.

 

 

 

 

 

 


 

 

» Capítols de llibres

 

BADIA, Lola; TORRÓ, Jaume (2015): «Curial e Güelfa», dins Història de la Literatura Catalana, dirigida per Àlex Broch. Literatura Medieval (III): segle XV. Barcelona: Enciclopèdia Catalana - Editorial Barcino - Ajuntament de Barcelona, pp. 55-106.


BADIA, Lola; TORRÓ, Jaume (2015): «Ambient internacional i cultura de cort al Curial e Güelfa: primer suplement a l'edició de Quaderns Crema 2011», dins Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata/Medieaeval Studies in Honour of Curt Wittlin. eds. Badia, Lola; Casanoca, Emili; Hauf, Albert (eds.). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, pp. 51-66.


CARRÉ, Antònia; TORRÓ, Jaume (2015): «L’Espill de Jaume Roig», en Història de la Literatura Catalana, dirigida per Àlex Broch. Dins Literatura Medieval (III): segle XV, dirigida per Lola Badia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana - Editorial Barcino - Ajuntament de Barcelona, pp. 251-304.


CABRÉ, Lluís; TORRÓ, Jaume (2015): «La data de naixement de Bernat Metge i d'Andreu Febrer, notaris i escriptors», dins Studia medievalia Curt Wittlin dicata/Medieaeval Studies in Honour of Curt Wittlin/ Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, L. Badia, E. Casanova & A. Hauf (eds.). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, pp. 81-85.


CABRÉ, Miriam: «Ressons sicilians a la cultura catalana de l'època de Pere el Gran», dins Els catalans a la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives. IRCVM-Medieval Cultures, 3, pp. 17-28.


CABRÉ, Miriam; RODRÍGUEZ WINIARSKI, M. Victoria (2016): «El Conte d'amor i el recull de París-Carpentràs», dins Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d’Aragó, 1250-1500. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 13-40.


MARTÍ, Sadurní (2015): «Els gèneres devots (21.1)», dins Història de la Literatura Catalana. Literatura Medieval, III: Segle XV (dir. Lola Badia). Barcelona: Enciclopèdia Catalana/Barcino/Ajuntament de Barcelona, pp. 357-369.


RAMOS, Rafael (2015): «Amadís de Gaula», dins The Arthur of the Iberians: The Arthurian Legend in the Spanish and Portuguese Worlds, ed. David Hook. Cardiff: University of Walles, pp. 364-381.


RAMOS, Rafael (2016): «El Lazarillo requetecastigado (Lisboa, 1624)», dins Grandes y pequeños de la literatura medieval y renacentista, ed. Emilio Blanco. Salamanca: Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas-Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, pp. 553-565.


RAMOS, Rafael (2015) (ed.): Lope de Vega, La viuda valenciana, dins Comedias. Parte XIV, coord. José Enrique López Martìnez. Barcelona-Madrid: Universitat Autònoma de Barcelona-Gredos, vol. 1, pp. 831-999.


RAMOS, Rafael (2016): «Primi documenti su Pedro de Corral, autore della Crónica sarracina», dins L’immagine di Alfonso il Magnanimo, pp. 261-278.


RODRÍGUEZ RISQUETE, Francisco: «La nau de Lleonard de Sos de Barcelona a Nàpols», dins L'immagine di Alfonso il Magnanimo, pp. 195-220.


SCARPATI, Oriana (2016): "L'oscena faretra. Usi del lemma carcais nella lirica trobadorica", dins Forme letterarie del Medioevo romanzo: testo, interpretazione e storia XI Congresso SIFR (Catania 2015), Antonio Pioletti e Stefano RapisardaIndice degli autori e delle opere a cura di Agata Calcagno (ed.), Soveria Mannelli, Rubbetino, pp. 469-482.


TORRÓ, Jaume: «Il romanzo cavalleresco tra letteratura antica e i romanzi cavallereschi e d'avventura francesi e borgognoni», dins L'immagine di Alfonso il Magnanimo, pp. 221-239.


TORRÓ, Jaume (2016): «Jardinet d'orats. Ms. 151», dins Els tresors de la Universitat de Barcelona. Fons bibliogràfic del CRAI Biblioteca de Reserva. Universitat de Barcelona, pp.66-69, 343-345.