Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Literatura medieval

Literatura Medieval

Grup de Literatura Medieval ILCC-UdG

  Investigadors | Research staff

  Dra.   CABRÉ OLLÉ, Miriam
  Dr.     MARTÍ CASTELLÀ, Sadurní
  Dr.     RAMOS NOGALES, Rafael
  Dr.     RENEDO PUIG, Xavier
  Dr.     RODRÍGUEZ RISQUETE, Francisco Javier
  Dr.     TORRÓ TORRENT, Jaume

   

  Investigadors corresponents | External Researchers

  Dr.     ASPERTI, Stefano (La Sapienza, Roma)
  Dr.     DI GIROLAMO , Costanzo (Federico II, Nàpols)
  Dra.   RADAELLI, Anna (La Sapienza, Roma)
  Dra.   SCARPATI, Orianna (Federico II, Nàpols)

   

  Becaris predoctorals | Doctoral students

  DANÉS, Laia (Becari FI 2017-2020)
  MORENO, Sergio (Becari FI 2016-2019)

   

  Alumni

  Dr. BASSEGODA, Enric
  Dr. GENÍS, Daniel
  Dr. GUIXERAS, David
  Dr. LLORET, Albert

   

  Doctorands i col·laboradors | PhD students and collaborators

  CLARISSÓ, Gemma
  GALÍ MORALES, Montserrat
  IZQUIERDO MOLINAS, Eva Victoria
  LORCA, Jordi
  NAVÀS FERRER, Marina
  PEDRETTI, Marco
  RODRÍGUEZ WINIARSKI, Maria Victoria
  ROJAS, Raquel
  VIÑOLAS, Mariona

  Amunt / Arriba / Top
  Línies de recerca i projectes de recerca | Research Subjects and Current Projects
  En curs / Actives
  • Mecenazgo y creación literaria en la corte catalano-aragonesa (s. XIII-XV): evolución, contexto y biblioteca digital de referencia (2015-2107). Ref. FFI2014-53050-C5-5-P. Organisme convocant: MINECO. Investigadors principals: Drs. Sadurní Martí i Rafael Ramos. Actiu

  Anteriors / Passed

  • Corpus digital de textos catalanes medieval: Eiximenis y cancioneros III (2011-2013): Ref. FFI2011-27844-C03-02. Organisme convocant: MEC. Professor responsable: Sadurní Martí. lmport concedit: 41.140 €.
  • Corpus digital de textos catalanes medieval: Eiximenis y cancioneros II (2009-2011): Ref. FFI2008-05556-C03-03/FILO. Organisme convocant: MEC. Professor responsable: Jaume Torró. lmport concedit: 60.000 €.
  • La letteratura in lingua d'oc: testi e problemi (II04C0BBEB), en col·laboració amb 14 universitats europees. Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica de la Republica Italiana (2006-2009). Professor responsable: Sadurní Martí. lmport concedit: 3.000 €.
  • Corpus digital de textos catalanes medievales: Eiximenis y cancioneros. Ref.: HUM2005-07480-C03-02. Organisme convocant: MCyT. Professor responsable: Miriam Cabré. lmport concedit: 25.000 €.
  • Las obras de Francesc Eiximenis OFM (C 1330-1409): Contexto, difusión e influencia en España, Europa y América (siglos XIV-XVI). Ref.: BFF2002-02285. Organisme convocant: MCyT. Professor responsable: Xavier Renedo. lmport concedit: 42.638 € .
  • Las obras de Francesc Eiximenis OFM (C 1330-1409): Difusión y influencia en España, Europa y América (siglos XIV-XVI). Ref.: PB 98-0462. Organisme convocant: DGESIC (MEC). Professor responsable: Xavier Renedo. lmport concedit: 2.800.000 pta.
  • RIALC - Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana. Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica de la Republica Italiana (1999-2000 i 2000-2001). Coordinació i realització tècnica: Constanzo di Girolamo, del Departament de Filologia Moderna de la Universitat de Nàpols, Federic II, amb el suport d'un equip local (Massimiliano Andreoli, Pasquale Battiloro, Anna Maria Compagna, Claudio Franchi, Aniello Fratta i Fabrizio Minei). Un de català dirigit per Lola Badia col·labora en la confecció dels llistats de materials i en l'edició filològica dels textos (Lluís Cabré, Miriam Cabré, Gemma Navarro, Sadurní Martí, Xavier Renedo i Jaume Torró).

   

  Congressos, jornades i cursos | Congress, Seminars and Courses
  • 2015 - Congrés Internacional Ramon Muntaner (1265-1336): fets, dits i ‘veres veritats’
  • 2014 - European Science Fundation Exploratory Workshop on Reassessing the Role of the Late Troubadour Culture in European Heritage
  • 2010 - Seminari Internacional La fi dels trobadors? L'espai occitanocatalà als segles XIII i XIV: velles preguntes i noves interpretacions
  • 2009 - Congrés Internacional Francesc Eiximenis, 600 anys (1409-2009)
  • 2004 - V Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: Literatura profètica a la Corona d'Aragó i a la Mediterrània occidental (s. XIII-XVII)
  • 2000 - III Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s.XIII-XV)
  • 1996 - Curs CIRIT Cultura escolàstica i humanística al segle XV hispànic
  • 1996 -  I Col·loqui Internacional Problemes i mètodes de literatura catalana antiga: Entendre Ausiàs March
   
  Tesis doctorals | PhD thesis

   Tesis llegides

  1. RODRÍGUEZ RISQUETE, Francisco J., Pere Torroella: vida i obra, 2003 (dir. Jaume Torró i Rafael Ramos)
  2. BASSEGODA, Enric, Vida i obra de fra Bernat Hug de Rocabertí, 2010 (dir. Jaume Torró)
  3. GENÍS, Daniel,  La historia de Cataluña de Rafael Cervera. Edició i Estudi d'una traducció castellana de la crònica de Bernat Desclot, 2012 (dir. Jorge García López i Xavier Renedo)
  4. GUIXERAS, David, El Regiment de la cosa pública de Francesc Eiximenis: edició crítica i estudi, 2013 (dir. Xavier Renedo)

   Tesis en curs

  • CLARISSÓ, Gemma, Edició crítica del tercer tractat del Llibre dels àngels de Francesc Eiximenis (dir. Sadurní Martí)
  • IZQUIERDO, Eva, Els capítols 1-100 del Llibre de les dones de Francesc Eiximenis: edició crítica i estudi (dir. Xavier Renedo i Sadurní Martí)
  • NAVÀS, Marina, El Registre de Cornet: descripció i estudi literari (dir. Miriam Cabré i Sadurní Martí)
  • PEDRETTI, Marco, Edició i estudi de l'obra de fra Anselm Turmeda (dir. Xavier Renedo)
  • RODRÍGUEZ WINIARSKI, Maria Victoria, El cançoner català F: descripció i estudi literari (dir. Miriam Cabré i Sadurní Martí)
  • VIÑOLAS, Mariona, Lírica trobadoresca a la Corona d'Aragó: estudi de casos (dir. Miriam Cabré)

  PUBLICACIONS (darrers 6 anys)  --  PUBLICATIONS (last 6 years)

   

  2016

  • Badia, Lola; Cifuentes, Lluís; Martí, Sadurní; Pujol, Josep (eds.), Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d'Aragó (1250-1500), Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2016, 266 pp. ISBN 978-84-9883-861-9.
  • Badia, Lola; Cabré, Miriam, «Medieval Catalan Literature», Year’s Work in Modern Language Studies, 76, 2016, Oxford, MHRA, 212-217.
  • Cabré, Miriam, Review of Meritxell Simó, Jaume Massó i Torrents, La cançó provençal en la literatura catalana cent anys després (Florència: SISMEL - Il Galluzzo, 2012), in Estudis romànics 38, 501-505.
  • Cabré, Miriam; Rodríguez Winiarsk, M. Victoria, «El Conte d'amor i el recull de París-Carpentràs», Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d’Aragó, 1250-1500, Badia, Lola; Cifuentes, Lluís; Martí, Sadurní; Pujol, Josep (eds.), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016, 13-40.
  • Delle Donne, Fulvio ; Torró Torrent, Jaume (eds.), L'Immagine di Alfonso il Magnanimo tra letteratura e storia, tra Corona d'Aragona e Italia = La imatge d'Alfons el Magnànim en la literatura i la historiografia entre la Corona d'Aragó i Itàlia (Firenze : SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2016), 297 pp. (MediEVI; 10)
  • Martí, Sadurní. Edición crítica digital de la poesía «Tot claramen vol e mostra natura» de Joan de Castellnou (BPP 518.10) para el proyecto Troubadours, Trouvères and the Crusades, dirigido por la Prof. Linda Paterson en la University of Warwick (RU) [2016] - http://www.rialto.unina.it/JnCas/518.10%28Mart%C3%AD%29.htm
  • Martí, Sadurní; Navàs, Marina, Edición crítica digital de la poesía «Un cirventes ay fag, sospiran e plangen» del "paire" de Ramon de Cornet (BPP 557.1) para el proyecto Troubadours, Trouvères and the Crusades, dirigido por la Prof. Linda Paterson a la University of Warwick (RU) [2016] - http://www.rialto.unina.it/PRmCorn/557.1(Martí-Navàs).htm
  • Ramos, Rafael, «Dos nuevas continuaciones para el Espejo de príncipes y caballeros», Historias fingidas, 6 (2016), pp. 41-95.
  • Ramos, Rafael, «El Lazarillo requetecastigado (Lisboa, 1624)», in Grandes y pequeños de la literatura medieval y renacentista, ed. Emilio Blanco, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas-Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, Salamanca, 2016, pp. 553-565.
  • Ramos, Rafael, «Los ballesteros del rey, los arneses empeñados y otros nuevos documentos sobre Pero Niño», Tirant. Butlletí informatiu i bibliogràfic de la literatura de cavalleries, 19 (2016), pp. 241-252.
  • Ramos, Rafael, «Primi documenti su Pedro de Corral, autore della Crónica sarracina», L’immagine di Alfonso il Magnanimo... 2016, pp. 261-278.
  • Renedo, Xavier, «Notes sobre la biografia i la Crònica de Ramon Muntaner», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 27 (2016), pp. 19-46.
  • Renedo, Xavier, «Trois références à Pèire Joan Oliu dans le Premier del Crestià de Francesc Eiximenis», Oliviana 5 (2016) [URL: https://oliviana.revues.org/833].
  • Rodríguez Risquete, Francisco, «La nau de Lleonard de Sos de Barcelona a Nàpols», en L'immagine di Alfonso il Magnanimo, pp. 195-220
   Torró, Jaume, «Il romanzo cavalleresco tra letteratura antica e i romanzi cavallereschi e d'avventura francesi e borgognoni», en L'immagine di Alfonso il Magnanimo, pp. 221-239
  • Torró, Jaume, «Jardinet d'orats. Ms. 151», Els tresors de la Universitat de Barcelona. Fons bibliogràfic del CRAI Biblioteca de Reserva, Universitat de Barcelona, 2016, p.66-69, 343-345

  2015

   

  2014

  • Cabré, Miriam,«"Que·l rey franses nos ha dezeretatz”: la poètica occitana després de Muret» (amb Marina Navàs), 800 anys després de Muret. Els trobadors i les relacions catalanooccitanes, ed. Vicenç Beltran, Tomàs Martínez i Irene Capdevila, Barcelona, IEC, 101-122.
  • Cabré, Miriam; Martí, Sadurní, «Medieval Occitan Literature» (amb Sadurní Martí), Year’s Work in Modern Language Studies, 74, Oxford, MHRA, 170-182.
  • Guixeras, David; Martí, Sadurní, «Francesc Eiximenis 7.2», Història de la Literatura Catalana. Literatura Medieval, II: Segles XIV-XV (dir. Lola Badia), Barcelona: Enciclopèdia Catalana/Barcino/Ajuntament de Barcelona, 2014, 21-59. ISBN 978-84-412-2296-0
  • Martí, Sadurní, «Els ordes mendicants i la cultura 7.1», Història de la Literatura Catalana. Literatura Medieval, II: Segles XIV-XV (dir. Lola Badia), Barcelona: Enciclopèdia Catalana/Barcino/Ajuntament de Barcelona, 2014, 13-21. ISBN 978-84-412-2296-0
  • Martí, Sadurní,  «L'obra d'altres mendicants: Ramon Martí, Nicolau Eimeric i Joan Eixemeno. Els salms penitencials 7.4», Història de la Literatura Catalana. Literatura Medieval, II: Segles XIV-XV (dir. Lola Badia), Barcelona: Enciclopèdia Catalana/Barcino/Ajuntament de Barcelona, 2014, 82-91. ISBN 978-84-412-2296-0
  • Martí, Sadurní, «Exemples i miracles. La Doctrina moral d'en Pacs 7.5», Història de la Literatura Catalana. Literatura Medieval, II: Segles XIV-XV (dir. Lola Badia), Barcelona: Enciclopèdia Catalana/Barcino/Ajuntament de Barcelona, 2014, 91-96. ISBN 978-84-412-2296-0
  • Martí, Sadurní, Review of Peter Cocozzella, Text, Translation and Critical Interpretation of Joan Roís de Corella's "Tragèdia de Caldesa", a Fifteenth-century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The Woman Dominates and Seduces Her Lover (Lewinston-Queenston-Lampeter, The Edwin Meller Press, 2002). Mot so razo 13, 2014: 104-105.
  • Martí, Sadurní, Review of Christelle Chaillou, "Faire les mots e·l so". Les mots et la musique dans les chansons de troubadours (Turnhout, Brepols, 2013). Mot so razo 13, 2014: 102–103.
  • Martí, Sadurní, Review of Sophie Casagnes-Brouquet et Michelle Fournié (ed.) Le livre dans la région de toulousaine et ailleurs au Moyen Age (Toulouse, CNRS-Université de Toulouse-Le Miral, 2010). Mot so razo 13, 2014: 88–89.
  • Torró Torrent, Jaume , «La poesia cortesana (cap. 12)», Història de la Literatura Catalana, dirigida per lex Broch. Literatura Medieval, II. Segles XIV-XV, dirigida per Lola Badia, Barcelona: Enciclopèdia Catalana - Editorial Barcino - Ajuntament de Barcelona, 2014, pp. 261-352.
  • Rodríguez Risquete, Francisco Javier; Torró, Jaume, «La poesia després d'Ausis March (cap. 13.3)», Història de la Literatura Catalana, dirigida per lex Broch. Literatura Medieval, II. Segles XIV-XV, dirigida per Lola Badia, Barcelona: Enciclopèdia Catalana - Editorial Barcino - Ajuntament de Barcelona, 2014, pp. 398-435.
  • Badia, Lola; Torró, Jaume, «Curial e Güelfa i el 'comun llenguatge català'», Cultura Neolatina, 74, 1-4, 2014, pp. 203-245.
  • Ramos, Rafael; Rodríguez Risquete, Francisco J.; Torró, Jaume, «Mossèn Avinyó, the Cancionero de Vindel and the Cançoner llemosí del siglo XV», Digital Philology, 3, 1 (2014), pp. 142-161.
   

   2013

  • Cabré, Miriam, «La lírica d'arrel trobadoresca», Història de la literatura catalana. Literatura Medieval, I: Dels orígens al segle XIV (dir. Lola Badia), Barcelona: Enciclopèdia Catalana - Barcino - Ajuntament de Barcelona, 219-296.
  • Cabré, Miriam; Espadaler, Anton, «La narrativa en vers», Història de la literatura catalana. Literatura Medieval, I: Dels orígens al segle XIV (dir. Lola Badia), Barcelona: Enciclopèdia Catalana - Barcino - Ajuntament de Barcelona, 297-372.
  • Martí, Sadurní, «El llibre manuscrit i el naixement de la impremta (I.12)», Història de la Literatura Catalana. Literatura Medieval, I: Dels orígens al segle XIV (dir. Lola Badia), Barcelona: Enciclopèdia Catalana - Barcino - Ajuntament de Barcelona, 40-44.
  • Martí, Sadurní, «Tipologies i mètodes d'edició», Models i criteris de l'edició de textos, Víctor Martínez Gil (coord.), Barcelona, Editorial UOC, 2013, 55-95. ISBN 978-84-9029-959-3
  • Renedo, Xavier, "Notes sobre la datació del Primer, el Segon i el Terç del Crestià de Francesc Eiximenis", dins: Miscel·lània Albert Hauf, vol. 5, Barcelona, PAM (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 56), 2013, 5-33.
  • Torró Torrent, Jaume,  «Joan Serra e Valla», La diffusione europea del pensiero del Valla, ed. Mariangela Regoliosi i Clementina Marsico, Firenze: Edizioni Polistampa, 2013, vol. II. pp. 437-447

  2012

  • Cabré, Miriam; Martí, Sadurní, «Manuscripts and Readers of Bernat Metge», Fourteenth-Century Classicism. Petrarch and Bernat Metge, ed. L. Cabré, A. Coroleu, J. Kraye, London-Savigliano: The Warburg Institute-Nino Aragno Editore, 2012, 159-195. (Warburg Institute Colloquia 21). ISBN 978-1-908590-45-2
  • Martí, Sadurní, «Notes sobre l'alquímia al Crestià de Francesc Eiximenis», I Franciscani e le scienze: Atti del XXXIX Convegno internazionale (Assisi, 6-8 ottobre 2011), Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medievo, 2012, 281-308. (Società Internazionale di Studi Francescani. Convegni, 22). ISBN 978-88-7988-587-4
  • Renedo, Xavier, "Tres notes sobre l'Ars Predicandi Populo de Francesc Eiximenis (Autoria, datació i contingut)", Anuario de Estudios Medievales, 42/1 (2012), 253-271.
  • Torró, Jaume & Lluís Cabré, «Dona Teresa d'Híxar o Llir entre cards: para la cronología de la obra de Ausiàs March», Bulletin of Hispanic Studies, 89.1, 91-102 (2012) 
  • Torró Torrent, Jaume, «La respuesta literaria y retórica del Espill de Jaume Roig», Antonia Martínez Pérez & Ana Luisa Baquero Escudero (coords.), Estudios de Literatura Medieval. 25 años de la AHLM. Murcia: Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones, 2012, pp. 117-128.
  • Torró Torrent, Jaume, «Només hi ha un Joan Martorell documentat amb el nom de Joanot. (Resposta i correcció a Agustín Rubio Vela amb unes notes sobre Manuel de Rajadell)», Tirant. Butlletí informatiu i bibliogràfic de novel·la de cavalleries., 15, 2012, pp. 19-32.
  • Torró Torrent, Jaume, «Il Secretum di Petrarca e la confessione in sogno di Bernat Metge», Fourteenth-Century Classicism: Petrarch and Bernat Metge, edited by Lluís Cabré, Alejandro Coroleu and Jill Kraye (Warburg Institute Colloquia, 21), 2012, pp. 57-68. ISBN 9781908590459. ISSN 1352–9986
  • Torró Torrent, Jaume, "El manuscrit del Curial e Güelfa, els pròlegs i el Filocolo", Revista de Literatura Medieval, 24 (2012), 269-281.

   

  2011

  • Cabré, Miriam, «La circolazione della lirica nella Catalogna medievale», La tradizione della lirica nel Medioevo romanzo. Problemi di filologia formale, ed. Lino Leonardi, Firenze, Edizioni dell Galluzzo/Fondazione Ezio Franceschini, 2011, 363-407.
  • Cabré, Miriam, «Who are Cerverí's worst enemies?», Glossator, 4, 59-72.
  • Cabré, Miriam, «Trobadors i cultura trobadoresca durant el regnat de Jaume I», Any Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, ed. M. T. Ferrer i Mallol, Vol. 1: El poder reial i les institucions. La política internacional. La família reial i la política successòria. La figura de Jaume I. El món cultural i artístic, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 921-38.
  • Puig i Oliver, Jaume de, Josep Perarnau i Espelt, Carme Clausell Nácher, David Guixeras, Eva Izquierdo Molinas, Sadurní Martí, Xavier Renedo, Raquel Rojas Fernández, Gemma Avenoza, Lourdes Soriano, Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservades en biblioteques públiques: Volum primer, Barcelona-Girona, Institut d'Estudis Catalans, Facultat de Teologia de Catalunya, Ajuntament de Girona, Universtitat de Girona, 1088 pp. (Corpus Scriptorum Cataloniae. Series D: Subsidia, 2) ISBN 978-84-9965-076-0
  • Rodríguez Risquete, Francisco J. (ed.), Pere Torroella, Obra completa, Barcelona, Barcino, 2011, 2 vols. (Els Nostres Clàssics) 
  • Torró, Jaume & Lluís Cabré, «L’origen del senyal Plena de seny d’Ausiàs March», Cultura neolatina, 70, 145-154 (2011).
  • Torró, Jaume, «Els darrers anys de Joanot Martorell o en defensa del Tirant, la novel·la cavalleresca i la cort», en Ricard Bellveser (coord.), La novel·la de Joanot Martorell i l'Europa del segle XV, València: Institució Alfons el Magnànim - Diputació Provincial de València, 2011, pp. 573-599. ISBN 978-84-7822-606-1
  • Torró, Jaume, «L'assedio di Bonifacio di Alfonso il Magnanimo e l'assedio di Rodi nel Tirant lo Blanc di Joanot Martorell», dins La battaglia nel Rinascimento meridionale. Moduli narrativi tra parole e immagini, a cura di Giancarlo Abbamonte, Joana Barreto, Teresa D’Urso, Alessandra Perriccioli Saggese, Francesco Senatore, Roma: Viella, pp. 137-149. ISBN 9788883344916.
  • Curial e Güelfa, edició crítica i comentada de Lola Badia i Jaume Torró, Barcelona: Quaderns Crema, 2011, 768 pp. ISBN: 978-84-7727-517-6

   

  2010

  • Cabré, Miriam, Sadurní Martí i Marina Navàs «Geografia i història de la poesia occitanocatalana del segle XIV», Traslatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500), ed. A. Alberni, L. Badia i L. Cabré, Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum / Publicacions URV, 2010, 349–376.
  • Cabré, Miriam, i Sadurní Martí, «Le Chansonnier Sg au carrefour Occitano-Catalan», Romania, 2010, 128, 92-134.
  • Cabré, Miriam, i Sadurní Martí, «Occitan Medieval Literature», The Year's Work in Modern Language Studies 2008, 70 (2010), 274–282.
  • Cabré, Miriam, i Lola Badia, «Catalan Medieval Literature», The Year's Work in Modern Language Studies 2008, 70 (2010), 378-85.
  • Cabré, Miriam, Cerverí de Girona: un trobador al servei de Pere el Gran, Barcelona - Palma : Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Balears, 2010, 422 pp. ISBN 978-84-475-3513-2.
  • Galí, Montserrat, Rafael Ramos i Jaume Torró, "De mossèn Avinyó a Lluís d’Avinyó, uixer del Príncep de Viana", Translatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500), edició a cura d’Anna Alberni, Lola Badia i Lluís Cabré, Santa Coloma de Queralt: Obrador edèndum, 2010, pp. $$-$$.
  • Martí, Sadurní, «Francesc Eiximenis, 'Llibres dels àngels' (n. 986)» et «Francesc Eiximenis, 'Vida de Jesucrist' (n. 987)», Translations médiévales. Cinq siècles de traductions en français au Moyen Âge (XIe-XVe). Étude et répertoire, dir. Claudio Galderisi, Turnhout, Brepols, 2010,  vol. 2, pp. 1074-1077.
  • Martí, Sadurní, «Notes sobre la tradició textual del Llibre dels àngels (1392) de Francesc Eiximenis», Caplletra 48 (Primavera 2010), pp. 235–256.
  • Navàs, Marina, "La figura literària del clergue en la poesia de Ramon de Cornet", Mot so Razo, 9 (2010), pp. 75-93.
  • Pedretti,Marco, "Els primers cent anys de l'orde franciscà i de la basílica d'Assís: 1226-1321", Mot So Razó, 9 (2010), pp. 65-74.
  • Puig i Oliver, Jaume de, Josep Perarnau i Espelt, Carme Clausell Nácher, Eva Izquierdo Molinas, Sadurní Martí, Raquel Rojas Fernández, Gemma Avenoza, Lourdes Soriano, «Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservades en biblioteques públiques: Primera part. Obres originals en català/2. Segona part: Refoses. Tercera part. Obres originals en llatí. Quarta part: Traduccions. Cinquena part. Obres atribuïdes», Arxiu de Textos Catalans Antics, 29, 2010, 9-880.
  • Ramos, Rafael.'Dos ejemplos de composición para las 'partes' Lope: las 'VII' y 'VIII' (no autorizadas) y las 'XVI' y 'XX'', en Las comedias en sus 'partes'. ¿Coherencia o coincidencia?', edd. Florence d'Artois y Santiago Fernández Mosquera, Presses Universitaires du Mirail, 2010, pp. 37-55.
  • Renedo, Xavier, «Dels fets a les paraules i de les paraules al llibre dels fets: observacions sobre la gènesi del Llibre del rei En Jaume», Translatar i transferir. La transmissió dels textos i del saber (1220-1500). Obrador Edèndum, 2010, pp. 91-120.
  • Renedo, Xavier , «Un matrimoni no consumat: Elionor de Castella i Jaume I (Ágreda, 6-VI-1221)», a Miscel·lània en honor de Josep Maria Marquès. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 184-191.
  • Renedo, Xavier , «Eiximenis, sant Agustí i sant Jeroni. L'estudi de la Bíblia i de les arts seculars segons Eiximenis», a Eiximenis i la seua obra, València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2010, pp. 298-310.
  • Renedo, Xavier , "Un matrimoni no consumat: Elionor de Castella i Jaume I (Ágreda, 6-VI-1221)", a Miscel·lània en honor de Josep Maria Marquès', Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010, pp. 184-191.
  • Rodríguez Risquete, Francisco J., Gabriel García Márquez, Cent anys de soledat. Dialogant amb els clàssics. Girona, 2010, Servei de Publicacions de la UdG / Documenta Universitaria, pp. 203-212.
  • Torró Torrent, J., "La compilació del cançoner de Saragossa", Translatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500), edició a cura d’Anna Alberni, Lola Badia i Lluís Cabré, Santa Coloma de Queralt: Obrador edèndum, 2010, pp. $$-$$
  • Torró, Jaume & Lluís Cabré, «Una nova identificació del poeta Lluís Icard, en l'entorn de Margarida de Prades i de Maria de Castella», Estudis Romànics,  32, 249-265 (2010)
  • Torró, Jaume & Lluís Cabré, «Vicenç Comes, camérier royal, poète et ami de Bernat Metge», Revue des Langues Romanes, 114, 203-216 (2010)
  • Torró, Jaume, «La cort literària d’Alfons el Magnànim», en Ricard Bellveser (coord.), La poesia d'Ausiàs March i el seu temps, València: Institució Alfons el Magnànim - Diputació Provincial de València, pp. 27-39. ISBN 978-84-7822-576-7 
  • Torró, Jaume & Lola Badia, «Curial entre Tristán y Orlando», en Estudios sobre la Edad Media, el Renacimiento y la temprana modernidad, edición al cuidado de Francisco Bautista Pérez y Jimena Gamba Corradine, Semyr - CiLengua., pp. 43-60 ISBN 978-84-937654-5-3


   

  2009

  • Cabré, Miriam i Sadurní Martí, «Occitan Medieval Literature», The Year's Work in Modern Language Studies 2007, 69 (2009), 297–305
  • Cabré, Miriam i Lola Badia, «Catalan Medieval Literature», The Year's Work in Modern Language Studies 2007, 69 (2009), 344-51.
  • Martí, Sadurní, «Eiximenis i la màgia», Mot so razo, 8 (2009), 54–67.
  • Ramos Nogales, Rafael, "'Que si a Távara passáis vós serés apedreado por hebreo': una nota a la poesía del
  • Comendador Román", Journal of Hispanic Research, 10 (2009), pp. 193-205.
  • Ramos Nogales, Rafael, edición y coordinación de Lope de Vega, La prisión sin culpa, en 'Comedias de Lope de Vega'. Parte VIII.II, Universitat Autònoma de Barcelona-Milenio ,2009, pp. 871-984.
  • Renedo, Xavier, «Francesc de Vinatea, el ciutadà ideal segons el Dotzè del Crestià de Francesc Eiximenis», a Utopies i alternatives de vida a l'Edat Mitjana, ed. Flocel Sabaté, Lleida, Pagès, 2009, pp. 215-252.
  • Renedo, Xavier, estudi i traducció de Francesc Eiximenis, Art de predicació al poble, Vic: Eumo, 2009.
  • Renedo, Xavier, "Francesc de Vinatea, el ciutadà ideal segons el 'Dotzè del Crestià' de Francesc Eiximenis", a Utopies i alternatives de vida a l'Edat Mitjana, ed. Flocel Sabaté, Lleida, Pagès, 2009, pp. 215-252.
  • Rodríguez Risquete, Francisco J. "El Cançoner de l'Ateneu (ms. 1 de l'Ateneu barceloní)", Translatar i transferir, Obrador Edèndum, Sta. Coloma de Queralt, 2009, pp. 425-473.
  • Rodríguez Risquete, Francisco J. i Raquel Rojas (ed.),  Lope de Vega, El esclavo de Roma (edición y estudio). Octava parte de comedias de Lope de Vega, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona-Milenio, 2009, pp. 983-1121.
  • Rodríguez Risquete, Francisco J. .El mestratge de Pere Torroella.Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.3,pp. 337 - 362.(Espanya): Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Publicacions de l'Abadia de Montserrat,2007.
  • Torró Torrent, Jaume (ed.), Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim, Barcelona, Barcino, 2009, 307 pp. (Els Nostres Clàssics). ISBN: 978-84-7226-753-4

   

  2008

  • Cabré, Miriam, «Mecènes et troubadours dans la Couronne d'Aragon», Europe, 950-951 (juin-juillet 2008), 85e année, 126-136.
  • Cabré, Miriam i Sadurní Martí, «Occitan Medieval Literature», a The Year's Work in Modern Language Studies 2006, 68 (2008), 320-329.
  • Ramos Nogales, Rafael i Monserrat Galí, "Pedro Jordán de Urriés desafía a Joan Sarriera (1469-70): un episodio
  • caballeresco de la Guerra Civil Catalana", Mot so razo, 2008, pp. 52-67.
  • Renedo, Xavier, «Albert Hauf, lector d'Eiximenis», a J.A. Ysern  y J.E. Rubio (eds.), Tot lliga. Petit homenatge a un gran mestre. Homenatge al professor Albert Hauf. València: Denes Editorial 2008, pp. 105-124.
  • Renedo, Xavier, «El papagai i l'orient (Notes sobre la història del papagai a l'Edat Mitjana)», Annals de l'Institut d'Estudis Gironins XLIX (2008), pp. 367-391.
  • Renedo, Xavier i David Guixeras (eds.), Francesc Eiximenis. An Anthology. Barcelona-Woodbridge: Barcino-Tamesis, 2008.
  • Torró Torrent, Jaume, «Las cortes de Aragón y las líricas catalana y castellana del siglo XV», La fractura historiográfica: las investigaciones de Edad Media y Renacimiento desde et tercer milenio, dir. Javier San José Lera, ed. Fco. Javier Burguillo y Laura Mier, Salamanca, Universidad, 427-437.
  • Cabré, Lluís i Jaume Torró, «Vicenç Comes, cambrer reial i conegut de Bernat Metge», Mot so razo, 7, 2008, pp. 42-51.

   

  2007

  • Cabré, Miriam, «Istanze politiche nella lirica di Cerverí de Girona (anni 1276-1285», Comunicazione e propaganda nei secoli XII e XIII. Atti del Convegno Internazionale, Messina, 24-26 maggio 2007, ed. Rossanna Castano, Fortunata Latella i Tania Sorrenti, Roma, Viella, 161-171.
  • Cabré, Miriam i Sadurní Martí, «Occitan Medieval Literature», a The Year's Work in Modern Language Studies 2005, 67 (2007), 195-200.
  • Cabré, Miriam i Sadurní Martí, «Per a una base de dades dels cançoners catalans medievals. L'exemple de SG», Actes del 13è col·loqui internacional de l'AILLC (Girona, 2003), ed. Sadurní Martí (coordinador), Miriam Cabré, Francesc Feliu, Narcís Iglesias i David Prats, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007, III, 171-186.
  • Guixeras, David, « El pròleg general del Crestià i la tradició dels accessus », a Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Girona 2003), Barcelona, PAM, vol. III, 2007, 263-275.
  • Martí, Sadurní, «La tradició llatina del Llibre dels àngels de Francesc Eiximenis», Actes del II Col·loqui Europeu d'Estudis Catalans (Besiers, febrer 2006), ed. Alexander Fidora i Eliseu Trenchs, Montpeller, 2007, I, 165-183.
  • Ramos Nogales, Rafael, "El Cancionero general y la inquisición portuguesa", Nueva Revista de Filología Hispánica, 55 (2007), pp. 351-373.
  • Ramos Nogales, Rafael, "Amadís de Gaula y la tradición apocalíptica medieval: la torre y la espada", en 500 años
  • de Amadís de Gaula: quinientos años después. Estudios en homenaje a Juan Manuel Cacho Blecua (edd.
  • José Manuel Lucía Megías y María del Carmen Marín Pina), 2008, Centro de Estudios Cervantinos, pp. 611-625.
  • Renedo, Xavier, «De l'éducation des filles (et des épouses) aux mères comme éducatrices des enfants selon Francesc Eiximenis», a Claude Carozzi y Huguette Taviani-Carozzi (eds.), Famille et parenté dans la vie religieuse du Midi (XIIe-XV siècle). Toulouse: Privat: 2008 (Cahiers de Fanjeaux, 43), pp. 209-240.
  • Renedo, Xavier, «Ciutat de Mallorca, 31 de desembre del 1229: sant Silvestre, sant Jordi i Jaume I», Caplletra 43 (tardor 2007), pp. 177-198.
  • Renedo, Xavier , «Del quadern al sermó (Unitat i diversitat en els sermons de sant Vicent Ferrer)», a Emilio Callado Estela (coord.), El fuego y la palabra. San Vicente Ferrer en el 550 aniversario de su canonización. Valencia: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura i Educació, 2007, pp. 89-110.
  • Renedo, Xavier, «Eiximenis, els exemples i l'art de riure», a S. Martí et al. (eds.), Actes del XIIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona-Girona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat-ILCC, III, 2007, pp. 7-34.
  • Torró Torrent, Jaume, «Pròleg al cançoner d'Ausiàs March: Ovidi exiliat», Actes del 13è col·loqui internacional de l'AILLC (Girona, 2003), ed. Sadurní Martí (coordinador), Miriam Cabré, Francesc Feliu, Narcís Iglesias i David Prats, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007, III, 379-423.
  • Torró Torrent, Jaume, , «Il Giovanni Serra dell'Epistola apologetica», Valla e Napoli. Il dibattito filologico in età umanistica. Atti del convegno internazionale (Ravello, Villa Rufolo,22-23 settembre 2005), ed. Marco Santoro, Editorial: Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2007, 61-71.
  • Torró, Jaume & Lluís Cabré, «Una nueva traducción catalana del De officiis de Cicerón (con noticia de su versión aragonesa y de otra del De amicitia)», Boletín de la Real Academia Española, LXXXVII, 295, 1- 13.
  • Jaume Torró Torrent, recensió a Jordi de Sant Jordi, Poesies, edició crítica d'Aniello Fratta, Editorial Barcino, Barcelona, 2005. en Arxiu de textos catalans antics, 26, 822-826.