Mecenazgo y creación literaria en la corte catalano-aragonesa (s. XIII-XV): Evolución, contexto y biblioteca digital de referencia (MED2015-2018)

Objectius

Contacte

Grup de Literatura Medieval

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

miriam.cabre@udg.edu

Projecte finançat per

Objectius

1. Cançoners DB i Eiximenis DB:

1.1 Desenvolupament i implementació de la base de dades. Edició d'obres i realització d'estudis complementaris de context i interpretació de textos.

2. Biblioteca Digital:

2.1 Creació de l'estructura tècnica (motor XTF) que donarà accés a tots els textos que es publiquin digitalment en el projecte com a il·lustració de la producció relacionada amb la cort.

3. Produir edicions crítiques i divulgatives:

3.1 Transcripció dels textos de Interpretatio de visionibus in somniis de Arnau de Vilanova i de Libel d'investigació de tresors de Bartomeu de Tresbens com a pas previ per a la seva edició crítica.

3.2 Etiquetat digital TEI de l'edició crítica digital del Primer del Crestià i del Segon del Crestià.

4. Produir censos de materials (temàtics):

4.1 Buidatge de descripció i continguts de vuit cançoners a la base de dades. Revisió del cens i edicions, i buidatge de 56 peces RIALC a la nova biblioteca digital. Buidatge de bibliografia secundària a la base de dades. Vinculació de la informació sobre corts d'Aragó i trobadors amb la base de dades.

4.2 Elaboració d'una llista de documents sobre Eiximenis i de possessors de manuscrits.

5. Publicar articles i capítols de llibres:

5.1 Monografia Ramon Llull com un escriptor vernacle; publicació d'articles a Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata, Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d'Aragó, Magnificat Cultura i Literatura Medievals, L’immagine di Alfonso il Magnanimo/La imatge d’Alfons el Magnànim, The Arthur of the Iberians, E-Humanista, Tirant Historias fingidas y Estudis Romànics.

5.2 Continuació dels estudis sobre les fonts textuals del cançoner Sg i publicació d'estudis sobre cançoners i corts (revistes Medioevo Romanzo, Mot so razo, Bulletin of Hispanic Studies, etc.).

5.3 Treballs preparatoris per a la celebració d'un congrés sobre el pensament polític de F. Eiximenis (2017) i publicació d'un volum d'estudis (2017). Publicació d'articles a Oliviana, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, etc.

 

Línies de treball: Corona d'Aragó, literatura medieval, cançoners, trobadors, Arnau de Vilanova, Bartomeu de Tresbens, Francesc Eiximenis, bases de dades, edició de textos, filologia digital, documentació.