Mecenazgo y creación literaria en la corte catalano-aragonesa (s. XIII-XV): Evolución, contexto y biblioteca digital de referencia (MED2015-2016)

Publicacions digitals

Contacte

Grup de Literatura Medieval

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

miriam.cabre@udg.edu

Projecte finançat per

Publicacions digitals

MARTÍ. Sadurní (2016): Edició crítica digital de la poesia «Tot claramen vol e mostra natura» de Joan de Castellnou (BPP 518.10) per al projecte Troubadours, Trouvères and the Crusades, dirigit per la Prof. Linda Paterson a la University of Warwick (RU).


MARTÍ, Sadurní; NAVÀS, Marina (2016): Edició crítica de la poesia «Un cirventes ay fag, sospiran e plangen» del "paire" de Ramon de Cornet (BPP 557.1) per al projecte Troubadours, Trouvères and the Crusades, dirigit per la Prof. Linda Paterson a la University of Warwick (RU).