If the contents are not translated, you can use the automatic translator

El mundo de ayer: La figura del escritor-periodista ante la crisis del nuevo humanismo (1918-1945) (CONT2016-2018)

Objectives

Contact

Literatura de l'Edat Moderna, Contemporània i Patrimoni Literari
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

Web del projecte

 

Project Financed By

FFI2015-67751-P

Objectives

1. Estimular, formar i coordinar un ampli equip internacional d’investigació interdisciplinària (filòlegs, historiadors, comparatistes, crítics, periodistes, etc.) sobre la figura de l’escriptor-periodista, a Catalunya, a Espanya i a Europa.

 

2. La fi del món d’ahir: localitzar, estudiar críticament i contextualitzar els factors que van portar a la renovació del periodisme a partir del final de la Primera Guerra Mundial.

 

3. El periodista enfront els esdeveniments: la transmissió del seu testimoni davant els principals esdeveniments que van tenir lloc en aquells anys en el context europeu, recalcant la recepció a Espanya.

 

4. El periodista davant les idees: analitzar, descriure i interpretar els principals debats que van tenir lloc a la premsa espanyola –amb especial atenció sobre la catalana– al voltant de la difusió del Nou Humanisme durant el període entreguerres.

 

5. Reflexionar de manera teòrica i comparatista sobre les influències de les tendències europees en els nous gèneres narratius i la renovació del periodisme peninsular i europeu.

 

6. Organitzar i sistematitzar els materials més rellevants sobre la modernització del periodisme i la literatura a partir de 1918, i sobre l’evolució cultural i literària del període d’entreguerres en el context català, per difondre’ls entre el públic no especialitzat.

 

7. Localitzar, digitalitzar i reproduir de forma sistemàtica, ordenada i coherent tots els textos estudiats i editats, i projectar-los a la web creada específicament per al projecte.

 

Línies de treball: periodisme literari, guerra i literatura, història dels intel·lectuals, nou humanisme.