El mundo de ayer: La figura del escritor-periodista ante la crisis del nuevo humanismo (1918-1945) (CONT2016-2018)

Presentació

Contacte

Literatura de l'Edat Moderna, Contemporània i Patrimoni Literari
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

xavier.pla@udg.edu

Projecte financiat per

Presentació

La hipòtesi de partida d’aquest projecte es basa en tres eixos fonamentals de reflexió: l’emergència de l’escriptor-periodista en l’Europa de després de la Primera Guerra Mundial; l’aparició del concepte de “nou humanisme” y la seva extensió entre les principals figures intel·lectuals de l’Europa de l’època (Ortega, Madariaga, d’Ors, Estelrich, Zweig, Valéry, Keyserling, Spengler, Berdajev, Curtius, etc.) i, en tercer lloc, la mateixa caiguda en desgràcia del concepte enfront les tensions entre art i poder, entre cultura i política, que conciten nous debats i polèmiques que acaben immediatament després de la Segona Guerra Mundial.