Teatro y obra poética completa (II) de Francesc Fontanella. Edición crítica (MOD2016-2018)

Revistes

Contacte

Nise: Literatura Catalana de l'Edat Moderna

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

pep.valsalobre@udg.edu

 

CONSULTEU L'EDICIÓ ELECTRÒNICA:

Nise: Literatura Catalana de l'Edat Moderna

Projecte finanaçat per

Publicacions en Revistes

BROWN, Kenneth (2017), «‘Un Machzor le-yom ha-kippurim: Libro de oraciones para el Día de Remordimiento del Judío’, ca. 1480, salido de la prensa de Juan de Lucena, de La Puebla de Montalbán», Crónicas, 40, 7-11.


BROWN, Kenneth (2018), «Las coordinadas étnicoculturales del Orden de Oraciones para el día de Remordimiento para el judío, ca. 1480, posible incunabula salido de la prensa de Juan de Lucena, de la Puebla de Montalbán», Crónicas, 43, 7-11.


CARMONA, Alba; GARCÍA, Purificació; GILABERT, Gaston (2018): «La escena y la pantalla: Lope hoy». Anuario Lope de Vega, nº 24, p. 1-9.

 

CASTAÑO, Marta (2017): «“I així, vivint en ta idea”: la poesia a Gileta de Francesc Fontanella a la llum del neoplatonisme». Catalan Review. [En premsa.]

CASTAÑO, Marta (2017): «Les giletes de Francesc Fontanella com a model d’una literatura catalana culta». SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, nº 10, p. 87-107.


DOMÈNEC, Conxita (2014): «Lo Desengany: Una subversión grotesco-erótica de la comedia nueva castellana». Transitions. Journal of Franco-Iberian Studies, nº 9, p. 51-70.


DOMÈNEC, Conxita (2016): «Loa de la comedia de Montjuïc: Un diàleg bèl·lic entre Catalunya i Castella». Caplletra. Revista Internacional de Filologia, nº 60, p. 15-29.


DOMÈNEC, Conxita (2016): «La Comedia del marqués de los Vélez: La representación de la guerra de secesión catalana». Bulletin of the Comediantes, nº 68.1, p. 65-84.


DOMÈNEC, Conxita (2017): «Los protegidos de Pedro Manrique: Moriscos y bandoleros en la Cataluña del Quijote», Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America, 37/1, 77–94.


DOMÈNEC, Conxita (2019): «La Claudia Jerónima del Quijote: De virgo bellatrix de libro de caballerías a nyerra catalana», Anales Cervantinos, 51, 85–98.


DOMÈNEC, Conxita (2020): «Entremés de los labradores y soldados castellanos (1641): Los tercios felipistas en la Cataluña de la Guerra dels Segadors», Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, vol. 43/2 .


GARCIA BUSQUETS, Anna (2016): «El setge de Barcelona (1651-1652) i el poeta-artiller Francesc Fontanella». “QuadRi” – Quaderni di RiCOGNIZIONI, nº 3, p. 109-130.


GARCIA BUSQUETS, Anna (2017): «A primera sang: batalles nupcials en la Catalunya barroca. Els epitalamis de Francesc Fontanella». SCRIPTA. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, nº 10, p. 229-256.


GARCIA BUSQUETS, Anna (2017): «Celebracions públiques siscentistes: els emblemes de Francesc Fontanella». Butlletí de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona.


GILABERT, Gaston (2018): «L'èxtasi poètic de Fontanella: metateatre i múscia a la Lloa per la Tragicomèdia pastoral d'amor, firmesa i porfia». SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, nº 11, p. 178-199.


GILABERT, Gaston (2018): «Poesia cantada i teatre a la Catalunya del Barroc i el seu context cultural». SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, nº 11, p. 126-130.


GILABERT, Gaston (2017): «I will play the swan and die in music: Shakespeare y Lope de Vega ante la música teatral trágica», Anuario Lope de Vega, XXIII, pp. 270-285.


MIRALLES, Eulàlia (2016): «Llengua pròpia i alteritat a la Catalunya dels segles XVI-XVII». Auriga, nº 80, p. 14-20.


MIRALLES, Eulàlia (2016): «Impremta i teatre al Rosselló a la fi del segle XVIII. L'impressor Guillem Agel». Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, nº 55, p. 295-316.


MIRALLES, Eulàlia (2017): «Alteridad, oportunidad y autocensura en la historiografía de inicios del siglo XVII». Manuscrits. Revista d'Història Moderna, nº 35, p. 61-81.


MIRALLES, Eulàlia (2017): «JANÉ, Oscar; POUJADE, Patrici (eds.) (2015): Memòria personal. Construcció i projecció en primera persona a l'època moderna. Madrid: Casa de Velázquez». Estudis Romànics, vol.º XXXIX, p. 497-500.


MIRALLES, Eulàlia; ESCARTÍ, J. V. (2018): «L'edició de textos valencians (1601-1832)». Notandum, nº 48, p. 59-68.


MIRALLES, Eulàlia (2018): «L'historiador Pere Antoni Beuter i el seu temps». Revista Internacional d'Humanitats, nº 42, p. 1-4.


MIRALLES, Eulàlia (2018): “Literatura i imatge. Dos miralls per a una realitat”, eHumanista/Ivitra, 14, 157-160.


MIRALLES, Eulàlia: «La canonització de Francesc Fontanella». Estudis Romànics. [En premsa.]


ROSSICH, Albert (2017): «El Llibre de cançons, un cançoner cinccentista desconegut». Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, nº 6, p. 115-243.


ROSSICH, Albert (2018): «Edicions de textos literaris i didàctics de l'Edat Moderna a Catalunya (1601-1832)». Notandum, nº 48, p. 69-86.


ROSSICH, Albert (2018): «An Overview of Literary Multilingualism». Comparative Critical Studies, nº 15/1, p. 47-67.


ROSSICH, Albert (2018): «Un poema visual falsament atribuït a Francesc Vicent Garcia (1614)», eHumanista/IVITRA, 14, 187-200.


ROSSICH, Albert (2018): «Cantar i contar la història en el barroc»,  Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 37, 17-20.


ROSSICH, Albert (2019): «Biographical sketches of the new membres of the History-Archaelogy Section. Roger Friedlein / Semblances dels nous membres de la Secció Històrico-Arqueològica. Roger Friedlein», Catalan Historical Review, 12, 95-96 i 197-198.


SOGUES, Marc (2016): «Les transformacions a les cartes literàries de Francesc Fontanella», en: ORAZI, V.; GRASSI, S.; CAROL GERONÈS, L.; SARI, S.; TURULL, I. (ed.), Linguaggi metareale nella cultura catalana. "QuadRi" - Quaderni di riCOGNIZIONI, nº 3, p. 131-143.


SOGUES, Marc (coord.) (2017):«Poesia civil de la baixa edat moderna». Monogràfic SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, nº 10.


SOGUES, Marc (2017): «Proeses que les barceloneses dones han ostentat en este siti de l'any 1706: una aproximació filològica». SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, nº 10, p. 191-228.


SOGUES, Marc (2018): «Una práctica terapéutica como excusa literaria: La purga en la poesía de Francesc Fontanella». eHumanista, nº 39, p. 154-167.


SOGUES, Marc (2018): «L'estètica de la natura morta a les cartes de Francesc Fontanella». Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, [2015-2016], 405-428.


SOGUES, Marc (2020): «Sobre la particular devoció d’una ploma «desalinyada» per un «singular ingeni»: una lectura del Cicle dels rams de Francesc Fontanella»,  Caplletra. Revista Internacional de Filologia [en prensa].


VALSALOBRE, Pep (2016): «Intinerario hispánico del "Dialogo della divina Provvidenza" de Caterina de Siena. Sobre la primera traducción peninsular (Xàtiva, 1546)». Cultura Neolatina, nº LXXVI, 3-4, p. 367-382.


VALSALOBRE, Pep (2016): «Fluxos literaris entre Itàlia i la Corona d'Aragó al Cinccents. Cinc exemples». Quaderns d'Italià, nº 21, p. 97-112.


VALSALOBRE, Pep; SOGUES, Marc: (2017): «Poesía catalana digital: la edición crítica electrónica de la obra de Francesc Fontanella». Studia Aurea, nº 11, p. 31-54.


VALSALOBRE, Pep (2017): «Teatre valencià, teatre mallorquí: notes a dues obres cinccentistes». Revista Valenciana de Filologia, nº 1, p. 241-250.


VALSALOBRE, Pep (2018): «"Laus urbis" i anàlisi dels recursos naturals o l'obra de Despuig com a paradigma de modernitat». Revista Internacional d'Humanitats, nº 42, p. 93-104.


VALSALOBRE, Pep: «Aspectes de la confluència de l'art i la literatura en el barroc català». Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. [En premsa.]


VALSALOBRE, Pep (2019): «Lepanto en Cataluña. Una contribución a la épica y a la poesía narrativa hispánicas del Quinientos». Hispanic Review, 87.2, spring, 229-249.


VALSALOBRE, Pep: «La conexión gala o la recepción del barroco francés en Cataluña: Francesc Fontanella». Criticón, nº 134. [En premsa.]


VALSALOBRE, Pep (2019): «Francesc Fontanella 2obiit die nona octobris millessimo sexcentessimo octuagessimo primo"». Estudis Romànics, nº XLI. [En premsa.]


VALSALOBRE, Pep, «Lo Desengany de Francesc Fontanella com a obra de màgia», Hispanic Research Journal. [En prensa]


VALSALOBRE, Pep, «L’estètica emocional de la transformació: una revisitació barroca de la faula d’Apol·lo i Dafne», Caplletra. Revista Internacional de Filologia. [En prensa]


ZARAGOZA, Verònica; SOGUES, Marc (coord.) (2016): «Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l'edat moderna». Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, nº LIV, p. 254-452.


ZARAGOZA, Verònica (2016): «L'escriptura al recer conventual: sobre l'autoritat avalada d'Isabel de Villena». Saó, nº 414, p. 20-22.


ZARAGOZA, Verònica (2016): «Poesia, ritual i cant per a la festa: l'univers creatiu i festiu dels poemes de vesticions i professions al convent de carmelites descalces de Barcelona (segle XVII)». SCRIPTA, nº 7, p. 160-186.


ZARAGOZA, Verònica (2016): «Censura y edición póstuma de la obra de Hipólita de Rocabertí: a propósito de unos poemas manipulados». SCRIPTA, nº 8, p. 194-223.


ZARAGOZA, Verònica (2017): «El Cancionero poético del Carmelo descalzo femenino de Barcelona  (ca. 1588-ca. 1805)». eHumanista, nº 35, p. 615-644 [sescripción de una pieza rehecha de Francesc Fontanella].


ZARAGOZA, Verònica (2017): «La Impremta i la literatura a la Catalunya del Nord durant l’edat moderna, a revisió», introducción al dosier «Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l’edat moderna». Butlletí de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, nº LIV (2013-2014), p. 189-194.


ZARAGOZA, Verònica (2017): «Sapientia absconsa et thesaurus invisus. Notes sobre la presència femenina en les premses rosselloneses (Segles XVI-XVIII)». Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, nº LIV, p. 261-297.


ZARAGOZA, Verònica (2017):«Fasto barroco, proyección ciudadana y poesía femenina: la ciudad moderna es (y será) de las mujeres». DIALOGOI. Revista di studi comparatistici, nº 4, p. 37-54.


ZARAGOZA, Verònica (2018): «L'heterodòxia de Maria Antònia Ortolà. El camí de l'escriptura autobiogràfica al procés inquisitorial (1717-1727)». Manuscrits. Revista d'Història Moderna, 37, 117-136.


ZARAGOZA, Verònica (2018): «Magisterio espiritual en los conventos femeninos contrarreformistas del ámbito lingüístico catalán». Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, nº 36, p. 463-493.

 

ZARAGOZA, Verònica (2018): «Sociabilitat i projecció poètica: veus de dones en els certàmens literaris barrocs». Caplletra. Revista Internacional de Filologia, nº 65, p. 15-41.


ZARAGOZA, Verònica (2019): «Early Modern Women’s Writing: More Texts and Contexts», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 67, 117-128.