Teatro y obra poética completa (II) de Francesc Fontanella. Edición crítica (MOD2016-2018)

Presentació

Contacte

Nise: Literatura Catalana de l'Edat Moderna

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

pep.valsalobre@udg.edu

 

CONSULTEU L'EDICIÓ ELECTRÒNICA:

Nise: Literatura Catalana de l'Edat Moderna

Projecte finanaçat per

Presentació

Si gràcies als resultats de el projecte "Inventario general de la poesía catalana del Barroco en cancioneros manuscritos (ss. XVII-XVIII)" (HUM2006-08326 / FILO) vam poder abordar l'edició crítica de la poesia de Francesc Fontanella, en el projecte immediatament anterior "Obra poética de Francesc Fontanella (1622-1683 / 1685). Edición crítica" (FFI2012-37140 / FILO), amb la finalització del present projecte, d'una banda, s'ha dut a terme l'edició crítica de la poesia completa, amb la edició dels textos que havien no s'havien pogut editar llavors (un 30%), i per una altra, s'ha afegit l'edició crítica de l'obra dramàtica completa de l'autor.

El corpus poètic de Fontanella consta d'un total aproximat de 330 textos poètics (uns 20.000 versos) i el dramàtic de quatre obres: dues obres majors completes i complexes, la tragicomèdia d'amor, Firmesa i porfia i Lo desengany, amb elements complementaris ( una lloa, un entremès, un ball, etc.) i una transmissió àmplia (dotze manuscrits), més una altra obra fragmentària i un diàleg dramàtic (en total, uns 6.500 versos).El text crític, establert mitjançant l'aplicació del mètode neolachmanià, ha estat, alhora, el punt culminant de la tasca efectuada i, sobretot, la base imprescindible de tot estudi posterior sobre l'escriptor barroc català amb fonament sòlid.

L'expressió de resultats adopta formats diversos, sent el més destacat l'edició electrònica en format d'hipertext a través de la plataforma digital dissenyada per al projecte anterior i reajustada a les especificitats dels textos dramàtics (consulteu-la a la Biblioteca Digital de NISE). Aquesta ha estat la primera edició crítica en format electrònic d'una obra literària catalana de qualsevol època. Estem convençuts que l'accés simple, universal i gratuït a aquest tipus d'edicions científiques d'obres importants en el cànon d'una literatura ha de ser considerat un factor del màxim interès i digne de foment. Conscients que els entorns digitals són el present i el futur de la investigació científica, i un dels millors canals per transferir a la societat el nou coneixement generat des de l'àmbit acadèmic, l'equip d'investigació va dur a terme en paral·lel a la implementació de la publicació en edició electrònica de l'edició crítica de la poesia completa i de teatre complet de Fontanella la difusió a través de les xarxes socials dels resultats obtinguts en el projecte.

Més informació i consulta de l'edició electrònica a Nise.