Literatura y Corrientes Territoriales (II): La construcción literaria del paisaje a través de Juegos Florales y certámenes literarios en lengua catalana (1859-1977) (PAT2017-2019)

Presentació

Contacte

Patrimoniliterari.cat

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

mariangela.vilallonga@udg.edu
margarida.casacuberta@udg.edu

Projecte finançat per

Presentació

Després d'haver constatat a través del projecte Literatura i corrents territorials: Les terres de Girona (1868-1939) la importància del fenomen dels Jocs Florals i dels certàmens literaris en el procés de construcció dels símbols i mites de la identitat catalana, especialment en relació amb la construcció literària del paisatge, a més de la seva representativitat en el teixit cultural i polític del catalanisme creat després de la revolució de 1868, el nou projecte es proposa reconstruir aquest teixit en el conjunt del territori de parla catalana i en els nuclis d'emigrats a l'exterior des del 1859 fins al 1977. L'objectiu final del projecte és doble: 1) l'inventari i la construcció d'un mapa exhaustiu dels certàmens literaris des de la perspectiva del patrimoni literari i 2) l'estudi interpretatiu de la representació literària del paisatge i les seves vinculacions amb la construcció dels símbols i mites de la catalanitat al llarg d'un període de 150 anys. Aquests objectius es concretaran en una plataforma web amb un repositori de textos exhumats i un mapa interactiu amb els resultats de les investigacions, així com en la publicació d'antologies de textos, un volum d'estudi monogràfic sobre aquesta temàtica i la celebració de dues trobades científiques. Més informació a Patrimoniliterari.