Participació en projectes

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Clara Resplandis, Josep
  • 972 41 8336
  • 972 41 8799
  • josep.clarar@udg.edu
  • ST. DOMÈNEC
    Plaça Ferrater Mora 1
    17004 - GIRONA
    Despatx: 5.18
 

Participació en projectes

Projecte
Projecte: Grup d' història de les societats rurals. Ajuts per a grups de recerca consolidats (GRC) (2005SGR 00085)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Maria Rosa Congost Colomer
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2005-2008
Projecte: Grup d'Història de les societats rurals ()
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Maria Rosa Congost Colomer
Investigadors:
Import: 16410 €
Període: 2002-2004
Projecte: Orígenes, configuración y elementos simbólicos del catalanismo político (PB97-0404)
Entitat DGICYT
Direcció:  Pere Anguera Nolla
Investigadors: 9
Import: 15000 €
Període: 1998-2001


Font de les dades: Sistema d'informació GREC