If the contents are not translated, you can use the automatic translator

III Congrés català de la cuina

Emplaçament

Contacte

Campus Alimentació i Gastronomia

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
C/ Pic de Peguera, 15
Ed. Jaume Casademont, porta B, 2n
17003 Girona
 
(+34) 972 41 95 38
 
campus.alimentacio@udg.edu

@CongresCuinaGiFormat

El III Congrés Català de la Cuina es planteja com un procés d’anàlisi sostingut durant un any congressual, amb una metodologia del procés de reflexió que durarà un mínim de 12 mesos i unes conclusions i recomanacions als actors i agents implicats en la quàdruple hèlix de la innovació culinària: els cuiners; les institucions de formació i de recerca; les administracions i la societat.

Aquesta metodologia permetrà generar un debat ampli i continuat des de les bases del sec- tor gastronòmic i culinari, arribant arreu del territori català i a tots els sectors que s’interrelacionen amb la nostra cuina mitjançant un model de participació oberta de les persones i institucions repartides en els diferents territoris de Catalunya.

De la mateixa manera, 12 mesos de Congrés ofereixen l’oportunitat de dialogar amb els actors internacionals i les diferents cuines de món, incorporant la seva visió i anàlisi. La dimensió internacional que inevitablement ha de tenir el III Congrés Català de la Cuina requereix d’una metodologia de procés congressual, que no ho redueixi tot a una sola trobada del sector.

 

METODOLOGIA

A partir dels temes i problemàtiques d’interès de les persones inscrites al congrés, manifestades individualment a través de la plataforma web o en els grups de treball de l’acte inaugural a Girona, el Comitè d’experts les agruparà i ordenarà per tal d’organitzar les activitats objecte del congrés, cadascuna amb un format adequat per abordar cada tema. Per exemple:

§ treballs de recerca d’experts;

§ debats dintre/entre col·lectius professionals;

§ debats amb estudiants de l’àmbit de la cuina i la gastronomia;

§ tallers oberts;

§ estudis socioeconòmics realitzats per universitaris;

§ enquestes i entrevistes a personal del sector;

§ concursos d’idees;

§ i qualsevol altre tipus que sigui adequat per a qüestions en concret.

És voluntat dels organitzadors que el desenvolupament del congrés tingui repercussió comarcal. A tal efecte, s’intentarà que el desenvolupament de les activitats es reparteixin entre les 8 comarques gironines, i que les activitats relacionades amb la cuina i la gastronomia d’iniciativa comarcal o local (validades pel Comitè d’experts) s’incloguin en l’agenda i es promocionin com activitats associades al Congrés.

Els resultats i conclusions del conjunt de les activitats realitzades durant l’any congressual, així com els treballs més rellevants, es presentaran durant l’acte de cloenda territorial del congrés, i seran recollides i publicades en les Actes del III Congrés Català de la Cuina, juntament amb els resultats i conclusions de les altres Comissions Territorials.

En aquest acte també es farà un balanç del congrés territorial i de la seva projecció mediàtica, acompanyat d’una conferència que posi de relleu les dimensions institucional i internacional del congrés.