Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

XI Col·loqui Internacional "Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua": La llengua desitjada

Inscripción

Contacte

Grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa

Institut de Llengua i Literatura Catalanes

Facultat de Lletres

Plaça Ferrater Mora, 1

17071 Girona, Espanya

correu ghl@udg.edu

 

 

Inscripción

Inscripción antes del 9 de junio

Inscripción después del 9 de junio

Completa

140€*

180€**

180€*

220€**

Estudiantes

75€*

115€**

100€*

140€**

Estudiantes UdG

0€*

40€**

30€*

70€**

 

*Incluye el material del coloquio, los cafés y los almuerzos

**Incluye el material del coloquio, los cafés, los almuerzos y la cena del día 28

Debe rellenarse el formulario que figura a continuación.

Los estudiantes tienen que acreditar su condición. Pueden escanear un documento y adjuntarlo en el mismo formulario de inscripción.

El pago se debe efectuar en el número de cuenta corriente siguiente con la indicación del apellido y el texto coloquio junio:

ES78 0081 7023 6900 0117 2828150€**

160€*

190€**

Estudiants

60€*

90€**

90€*

120€**

Estudiants UdG

0€*

30€**

30€*

60€**

 

*Inclou el material del col·loqui, els cafès i els dinars

**Inclou el material del col·loqui, els cafès, els dinars i el sopar del dia 28

Cal omplir el formulari que figura tot seguit.

Els estudiants han d’acreditar la seva condició. Poden escanejar un document i adjuntar-lo en el mateix formulari d'inscripció

El pagament s'ha d'efectuar al número de compte corrent següent amb la indicació del cognom i el text col·loqui juny:

ES78 0081 7023 6900 0117 2828


Inscripció abans del 9 de juny

Inscripció després del 9 de juny

Completa

120€*

150€**

160€*

190€**

Estudiants

60€*

90€**

90€*

120€**

Estudiants UdG

0€*

30€**

30€*

60€**

 

*Inclou el material del col·loqui, els cafès i els dinars

**Inclou el material del col·loqui, els cafès, els dinars i el sopar del dia 28

Cal omplir el formulari que figura tot seguit.

Els estudiants han d’acreditar la seva condició. Poden escanejar un document i adjuntar-lo en el mateix formulari d'inscripció

El pagament s'ha d'efectuar al número de compte corrent següent amb la indicació del cognom i el text col·loqui juny:

ES78 0081 7023 6900 0117 2828


Inscripció abans del 9 de juny

Inscripció després del 9 de juny

Completa

120€*

150€**

160€*

190€**

Estudiants

60€*

90€**

90€*

120€**

Estudiants UdG

0€*

30€**

30€*

60€**

 

*Inclou el material del col·loqui, els cafès i els dinars

**Inclou el material del col·loqui, els cafès, els dinars i el sopar del dia 28

Cal omplir el formulari que figura tot seguit.

Els estudiants han d’acreditar la seva condició. Poden escanejar un document i adjuntar-lo en el mateix formulari d'inscripció

El pagament s'ha d'efectuar al número de compte corrent següent amb la indicació del cognom i el text col·loqui juny:

ES78 0081 7023 6900 0117 2828


Inscripció abans del 9 de juny

Inscripció després del 9 de juny

Completa

120€*

150€**

160€*

190€**

Estudiants

60€*

90€**

90€*

120€**

Estudiants UdG

0€*

30€**

30€*

60€**

 

*Inclou el material del col·loqui, els cafès i els dinars

**Inclou el material del col·loqui, els cafès, els dinars i el sopar del dia 28

Cal omplir el formulari que figura tot seguit.

Els estudiants han d’acreditar la seva condició. Poden escanejar un document i adjuntar-lo en el mateix formulari d'inscripció

El pagament s'ha d'efectuar al número de compte corrent següent amb la indicació del cognom i el text col·loqui juny:

ES78 0081 7023 6900 0117 2828


*Incluye el material del coloquio, los cafés y los almuerzos

**Incluye el material del coloquio, los cafés, los almuerzos y la cena del dia 26

Debe rellenarse el formulario que figura a continuación.

Los estudiantes tienen que acreditar su condición. Pueden escanear un documento y adjuntarlo en el formulario de inscripción

El pago se debe efectuar en el  número de cuenta corriente siguiente con la indicación del apellido i el texto coloquio junio:

2100 8332 27 2300029808 (des de l’estat espanyol)

ES8621008332272300029808 (des de l’estranger)

*Incluye el material del coloquio, los cafés y los almuerzos

**Incluye el material del coloquio, los cafés, los almuerzos y la cena del dia 26

Debe rellenarse el formulario que figura a continuación.

Los estudiantes tienen que acreditar su condición. Pueden escanear un documento y adjuntarlo en el formulario de inscripción

El pago se debe efectuar en el  número de cuenta corriente siguiente con la indicación del apellido i el texto coloquio junio:

2100 8332 27 2300029808 (des de l’estat espanyol)

ES8621008332272300029808 (des de l’estranger)

Datos del participante

Tipo de participación

Participación en les actividades


Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable de tractament: Universitat de Girona.

Finalitat: organització dels congressos, gestió de les inscripcions, acreditació de la seva participació i tramesa d’informació als inscrits o a persones interessades en conèixer aquestes iniciatives.

Legitimació: les dades es tracten en base al compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD) i amb el consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).

Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Universitat de Girona.

> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al següent enllaç.