If the contents are not translated, you can use the automatic translator

XI Col·loqui Internacional "Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua": La llengua desitjada

Programme

Contacte

Grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa

Institut de Llengua i Literatura Catalanes

Facultat de Lletres

Plaça Ferrater Mora, 1

17071 Girona, Espanya

correu ghl@udg.edu

 

 

Programa

XIè COL·LOQUI INTERNACIONAL «PROBLEMES I MÈTODES D’HISTÒRIA DE LA LLENGUA»:           

LA LLENGUA DESITJADA

 

PROGRAMA - Versió en PDF

 

25   DE JUNY


 

17.00

Recepció dels participants i presentació del Col·loqui

18.00

Josep Maria Nadal (U. de Girona): Posar fronteres a la mar, si cal: la llengua desitjada [Lectio ultima]

19.00

Copa de cava


 

 

 

26 de juny

 

 

PRESIDENT DE SESSIÓ: Antoni Ferrando

09.30

Jolanta Sujecka (U. of Warsaw): Territory and language from the perspective of 19th and 20th century Macedonia

10.30

Debat

11.00

Pausa-cafè

11.30

Xavier Renedo

La predicació com a font de prescripció lingüística a l’època medieval

11.50

August Darder

La presència del català i el castellà en obres doctrinals del segle XVII a Mallorca

12.10

Debat

12.40

Anne-Marie Chabrolle- Cerretini

L'Institut de philologie de Buenos Aires (1923-1950): quand la linguistique est appelée à arbitrer la question de la langue désirée argentine

13.00

Jordi Cassany

Les vocals que ens separen de l'occità

13.20

Debat

13.50 –

15.30

Dinar

 

PRESIDENT DE SESSIÓ: Rosanna Sornicola

15.30

Giovanni Agresti (U. Bordeaux-Montaigne): L’amore per le lingue, o l’emersione dell’umano in linguistica

16.30

Debat

17.00

Pausa cafè

17.30

Santi Perera & Pilar Monreal

La llengua com a objecte social

17.50

Henri Boyer

De l'emploi identitaire de l’occitan écrit (et normé) au XXIe siècle pour la nomination de produits agroalimentaires. Un paradoxe peut en cacher un autre

18.10

Debat

18.40

Presentació del projecte documental Lingua Mater, amb la presència del director Massimo Garlatti-Costa i projecció d’alguns fragments


 

27   DE JUNY

 

PRESIDENT DE SESSIÓ: Pietro Umberto Dini

09.30

Wendy Ayres-Bennett (U. of Cambridge): Revisiting models for language standards and standard languages

10.30

Debat

11.00

Pausa-cafè

11.30

Gintaré Judžentytė-Šinkūnienė

The system of the demonstrative pronouns in the standard vs. spoken Lithuanian

11.50

Joan Costa, Carla Amorós & Miquel Àngel Pradilla

Llengua desitjada, equitat, pluri-/policentrisme i composicionalitat

12.10

Debat

12.40

Rosa Maria Calafat

El centre i la perifèria de la llengua catalana: una visió del fet, 1975-2018

13.00

Abelard Saragossà

La Secció Filològica de l’IEC ¿com veu la seua gramàtica (2016), l’activitat de l’AVL i els parlants?

13.20

Debat

13.50 –

15.30

Dinar

 

PRESIDENT DE SESSIÓ: Ramon Sistac

15.30

Marco Stolfo (U. degli Studi di Udine): Multicultural citizenship, European integration and linguistic rights

16.30

Debat

17.00

Pausa cafè

17.30

Mireia Calvet

Què fa d’una llengua europea una Europasprache? Anàlisi discursiva de textos d’historiografia de la llengua alemanya com a llengua europea

17.50

Francesc Bernat, Mireia Galindo & Carles de Rosselló

El procés de bilingüització a la Catalunya contemporània

18.10

Emma Milano

Storie di uomini e lingue migranti. I filippini a Napoli tra antiche e nuove appartenenze e identità

18.30

Debat

19.00

Presentació del llibre The Intricacy of Languages (actes Xè Col·loqui)

21.30

Sopar oficial
 

 

28   DE JUNY

 

PRESIDENT DE

SESSIÓ:

August

Rafanell

09.30

Jordi Ginebra (U. Rovira i Virgili): Ideologia nacional i política lingüística: el discurs dels àngels i el discurs dels humans

10.30

Debat

11.00

Pausa-cafè

11.30

Stephen Joseph McNulty

Plus ça change…?: Linguicide and image planning for langues régionales in France

11.50

Adrià Martí-Badia

La influència de la identitat en la configuració de les ideologies lingüístiques dels valencians entre 1854 i 1906

12.10

Debat

12.40

Maja Kalezič

Serbian on the crossroad of language identification:standardizing, re-vernacularizing or marginalizing vernacular?

13.00

Jordi Mascarella

L’educació en contextos multilingües: ensenyar la llengua o mostrar-la?

13.20

Debat

13.50 –

15.30

Dinar

 

 

15.30

Taula rodona a propòsit de l’exposició retrospectiva “La història de la llengua a Girona. Tres dècades de col·loquis”, i en reconeixement de la trajectòria acadèmica de Josep Maria Nadal.

17.00

Pausa-cafè

17.30

Jean-Michel Eloy (U. Picardie Jules Verne): Pour une autobiographie linguistique critique: naissance du désir, naissance de la langue [Conferència de clausura]

18.30

Cloenda del col·loqui