II Congrés internacional sobre literatura i corrents territorials: els Jocs Florals

Col·laboracions

Contacte

Secretaria

Universitat de Girona

ILCC-Càtedra de Patrimoni Literari

Pl. Ferrater Mora, 1

17004 - Girona

patrimoni.literari@udg.edu

Col·laboracions