II Congrés internacional sobre literatura i corrents territorials: els Jocs Florals

Comitè organitzador

Contacte

Secretaria

Universitat de Girona

ILCC-Càtedra de Patrimoni Literari

Pl. Ferrater Mora, 1

17004 - Girona

patrimoni.literari@udg.edu

Comité organizador

Margarida Casacuberta (Universitat de Girona)

Narcís Figueras (Universitat Oberta de Catalunya)

Anna Perera Roura (Universitat de Girona / Càtedra de Patrimoni Literari)

Mariàngela Vilallonga (Universitat de Girona / Càtedra de Patrimoni Literari)