II Congrés internacional sobre literatura i corrents territorials: els Jocs Florals

Presentació

Contacte

Secretaria

Universitat de Girona

ILCC-Càtedra de Patrimoni Literari

Pl. Ferrater Mora, 1

17004 - Girona

patrimoni.literari@udg.edu

Presentació


II CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE LITERATURA I CORRENTS TERRITORIALS:
ELS JOCS FLORALS

Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona

5 i 6 de novembre de 2019

 

El fenomen del paisatge forma part –juntament amb la llengua, els llocs de memòria i els símbols i mites d’una comunitat– del procés de construcció de les identitats nacionals que es produeix a Europa al segle XIX. L’art i la literatura participen activament en aquest procés i són decisius en la creació dels espais simbòlics de la nació que poden arribar a convertir-se, en contraposició amb altres espais, en estereotips de “paisatge nacional”.

Al llarg dels segles XIX i XX, un dels instruments més efectius per a la construcció literària del paisatge i la consegüent transformació d’uns espais físics determinats en part indestriable de l’imaginari col·lectiu de la catalanitat han estat els Jocs Florals i els certàmens literaris. Des de la instauració dels Jocs Florals de Barcelona el 1859 i l’establiment progressiu d’una xarxa de certàmens literaris en els territoris de parla catalana i la consegüent extensió de la xarxa cap a diferents territoris d’Europa i d’Amèrica al ritme dels diferents moviments migratoris (econòmics i polítics), el paisatge idealitzat, enyorat o reivindicat adquirirà un valor altament simbòlic, ideològic, patrimonial i, en darrer terme, polític.

Així doncs, en aquest congrés dedicat a la història d’un fenomen cultural de primer ordre, com són els Jocs Florals i els certàmens literaris dels segles XIX i XX, ens proposem de detectar, establir i analitzar críticament els elements paisatgístics que la literatura ha convertit en símbol i mite de la identitat nacional, així com els mecanismes de selecció i patrimonialització que transformen uns espais físics en espais literaris i llocs de memòria per a una comunitat.

La conferència inaugural del II Congrés sobre literatura i corrents territorials anirà a càrrec de la professora Anne-Marie Thiesse.

Convidem els membres de la comunitat acadèmica nacional i internacional a participar en el II Congrés internacional sobre literatura i corrents territorials: els Jocs Florals (1859-1977), que se celebrarà a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona els dies 5 i 6 de novembre de 2019. Les propostes de comunicació s’han d’incloure en alguna de les següents línies:

  • Xarxes culturals a l’entorn dels Jocs Florals
  • Elements paisatgístics i simbòlics de la literatura jocfloralesca
  • Literatura i política: els Jocs Florals davant els règims dictatorials
  • Els Jocs Florals i la construcció de la identitat nacional

Les persones interessades a presentar una comunicació hauran de fer arribar la seva proposta abans del 8 de juliol de 2019 a l’adreça electrònica patrimoni.literari@udg.edu. La documentació haurà d’incloure: títol de la comunicació, autoria i filiació acadèmica, resum de la comunicació (màxim 400 paraules), breu currículum de l’autor o autors. S’accepten comunicacions en català, espanyol, francès i anglès. Es notificarà l’acceptació de les propostes el 15 de juliol, quan s’obrirà el primer període d’inscripcions.

 

Segona circular (català)

Segunda circular (español)

Second circular (english)

 

 

*********************

Primera circular (català)

Primera circular (español)

First circular (english)

 

 

Imatge: Carta comarcal de Catalunya de Norbert Font i Sagué, premiada als Jocs Florals de Barcelona l'any 1897. © Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.