Grup de Recerca en Psicologia de la Salut

Línies de recerca

Contacte

Directores:

Montserrat Planes

Maria Eugenia Gras

Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida

despatx 320

Plaça St Domènec, 9

17071 GIRONA

Telf: 972418018

Línies de recerca

Identificació dels factors associats a les conductes preventives i de risc relacionades amb la transmissió sexual del VIH, altres infeccions per via sexual i embarassos no desitjats, amb l'objectiu de maximitzar l'eficàcia i l'eficiència del programes preventius.

Últimes recerques i recerques en curs :  Pros i contres de l'ús del preservatiu. Comprensió dels missatges preventius.  Elaboració d'instruments d'avaluació dels comportaments sexuals de risc i de prevenció.

 Identificació dels factors associats a les conductes preventives i de risc entre els usuaris de vehicles i els vianants, per tal de maximitzar l'eficàcia i l'eficiència de les campanyes preventives de l'accidentalitat vial.

Últimes recerques i recerques en curs : Conductes distractores durant la conducció de vehicles.Us del telèfon mòbil durant la conducció.  Efectes del carnet per punts en la conducció de vehicles. Ús del cinturó de seguretat.

Identificació dels factors associats a les conductes preventives i de riscentre els consumidors de drogues i entre les persones en risc de consumir-les per tal de maximitzar l'eficàcia i l'eficiència de les campanyes preventives de les drogodependències.

Últimes recerques i recerques en curs : Policonsum de drogues en joves. Valoració de programes preventius de les addiccions

Estudi, des d'una perspectiva biopsicosocial, dels factors influents en l'estrès, el dolor i la qualitat de vida; així com les interaccions entre aquestes tres variables, a fi de de maximitzar l'eficàcia i l'eficiència de les intervencions orientades a millorar la salut i el benestar de les persones.

Últimes recerques i recerques en curs : Alteracions emocionals i qualitat de vida en afectats d'esclerosi múltiple i en malalts renals en hemodiàlisi. Avaluació i tractament del dolor crònic benigne. Burn-out en professionals sanitaris i cuidadors.

Estudi dels factors psicològics influents en la promoció de la salut i del benestar cognitiu i emocional en el col·lectiu de persones grans.

Últimes recerques i recerques en curs : Adaptació a la jubilació. Trastorns depressius en ancians.

Estudi dels diferents processos de pèrdua i dol al llarg del cicle vital. Identificació de les principals estratègies d'afrontament.

  Últimes recerques i recerques en curs : Atenció psicològica en processos de pèrdua i dol. Dol infantil.

 

Anàlisi de les diferents metodologies d'ensenyament/aprenentatge i dels resultats obtinguts.

 Últimes recerques i recerques en curs :