Temari i característiques de la prova

Contacte

Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials
Carrer de la Universitat de Girona, 10 mapa de situacio
17071 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu
Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Temari i característiques de la prova

Donat l'avançament de la data de realització de la prova respecte d'anteriors edicions, la Comissió Interuniversitària encarregada de l'organització de les fases locals, ha decidit que el temari de la prova serà el següent:

 

- Assignatura d'Economia de l'empresa II:

  • Bloc 1: La informació econòmica i financera a l'empresa
  • Bloc 2: Gestió financera

- Assignatura d'Economia de l'empresa I:

  • L'empresa i la seva organització. Formes jurídiques d'empresa. Avantatges i inconvenients.
  • La gestió comercial. L'anàlisi del mercat. El màrqueting i els seus elements (màrqueting mix).
  • La productivitat i els costos de l'empresa. El llindar de rendibilitat o càlcul del punt mort.
- Assignatura d'Economia:

  • El funcionament del mercat: la demanda, loferta i l'equilibri de mercat.
  • Indicadors econòmics: el PIB i els seus components.

 

La prova de l'Olimpíada d’Economia en la seva fase local UdG es configurarà seguint l’esquema de les proves que els alumnes han de resoldre a la fase final i de la qual ja se n’han realitzat diverses edicions. Donat que els cinc millors estudiants de la fase nacional aniran a competir a la fase europea, l'estructura dels exàmens de les fases local i nacional s'han modificat per adaptar-les al de la fase europea.  La prova de la fase local tindrà una durada d’1 hora i 30 minuts i s’estructurarà de la següent manera: preguntes tipus test de caràcter teòric, resolució de problemes numèrics i comentari d’un text de l’àmbit d’economia de l’empresa, tot d’acord amb el temari de la prova.

 

Enguany, la prova de la Fase Local a la Universitat de Girona s'organitzarà conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida i la Universitat Pompeu Fabra. S'inclouen com a models les proves que es van realitzar en l'edició del 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida i la Universitat Pompeu Fabra; la prova del 2014, conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona; la prova del 2013, conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili, i la prova de la Fase Local del 2012 de la URV.

 

Descarregueu la prova del 2023
Descarregueu la prova del 2022
Descarregueu la prova del 2021
Descarregueu la prova del 2019
Descarregueu la prova del 2018
  Descarregueu la prova del 2017
  Descarregueu la prova del 2016
  Descarregueu la prova del 2015 
Descarregueu la prova del 2014
Descarregueu la prova del 2013

Descarregueu la prova del 2012