Comité Editorial

Comité editorial

  • Directora editorial: Dolors Juvinyà i Canal
  • Coordinadora editorial: Marta Vilanova i Vilà
  • Consejo de redacción: Pau Batlle i Amat, Carme Bertran i Noguer, Carme Cabezas i Peña, Dolors Juvinyà i Canal, Salvador Sáez i Cárdenas y Marta Vilanova i Vilà
  • Responsables de secciones: Maribel Arévalo Masero y Carla Casals Alonso
  • Soporte técnico: Emma Puigmal i Vilallonga