Comité Editorial

Comitè editorial

  • Directora editorial: Dolors Juvinyà i Canal
  • Coordinadora editorial: Marta Vilanova i Vilà
  • Consell de redacció: Pau Batlle i Amat, Carme Bertran i Noguer, Carme Cabezas i Peña, Dolors Juvinyà i Canal, Salvador Sáez i Cárdenas i Marta Vilanova i Vilà
  • Responsables de seccions: Maribel Arévalo Masero i Carla Casals Alonso
  • Suport tècnic: Emma Puigmal i Vilallonga