Historia de la Ciencia Jurídica

RESOPYR

Contacto

Contacto

Manuel José Vial Dumas

ir a página personal

 

 

 

RESOPYR

 

 La xarxa temàtica “RESOPYR”

 

Investigadora principal i coordinadora regional per Catalunya:

Dra. Tünde Mikes Jani

UdG Facultat de Dret, Departament de Dret Privat

 

La xarxa temàtica treballa en el marc de la euroregió pirinenca i reb l’auda i les seves subvencions de la Unió Europea a través del Comunitat de Treball dels Pirineus, en convocatòries competitives, a Catalunya realitzades per l’Agaur.

Pren el seu nom de la seva temàtica: Ressources - Sociétés - Pyrénées – recursos naturals, societats i Pirineus.

 

Realitza estudis interdisciplinaris de les societats pirinenques a la llarga durada, en la xarxa temàtica d’ universitats de 7 regions espanyoles i franceses, que ha donat com a fruit en els últims 4 anys la publicació de 3 volums, ha integrat 45 investigadors i ha planificat un possible màster transpirinenc i d'accions de transferència de coneixements, a realitzar en els propers anys.

 

El projecte de recerca RESOPYR realitzat per 60 científics dels grups d'investigació i els seus desixebles de les universitats públiques de 7 regions pirinenques - 3 de França ( Université de Perpignan Via Domitia, Un iversité de Toulouse Le MIrail i Université de Pau et des Pays de l’Adour )   i 4 de l'Estat espanyol ( Universidad del Pais Vasco, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Zaragoza, Universitat de Girona i Universitat de Lleida )   compta amb una activitat de gairebé una dècada i té com a objectiu l'estudi de les societats pirinenques des de l'Antiquitat fins a l'època moderna. Les activitats científiques parteixen d'una perspectiva pluridisciplinar que engloba els camps de recerca de història – geografia - arqueologia - filologia - dret.

  

     

La Universitat de Girona forma part de la xarxa des de l’any 2004, encara que professors de la UdG van participar esporàdicament en ella amb anterioritat.

 

El grup de recerca “Resopyr III” de la UdG va formar-se a l’estiu del 2006 i va comptar en el bienni 2007-2008 amb 7 membres , professors i investigadors del Departament de Dret Privat i del Centre de Recerca d’Història Rural de la Facultat de Lletres El desembre de l’any 2008 hem tronat a guanyar la convocatòria – Resopyr IV - ara son 9 els seus membres, professors de la UdG . S’ha incorporat a la xarxa el grup de recerca ‘Espai, Poder i Cultura’ de la UdL amb 13 membres., sota la coordinació de la UdG. 

La xarxa ha realitzat en els útims tres biennis 3 temes d'investigació i la consegüent publicació dels seus resultats.

El primer Resopyr -2000-2002 – va ser consagrat als estudis dels recursos naturals dels Pirineus, la seva explotació, gestió i apropriació : els resultats del primer Resopyr es van publicar a l’editorial de 'Presses Universitaires de Perpignan' al 2005.

El segon - Resopyr II; 2004-2006 - va ser dedicat al lèxic específic del tema dels recursos naturals i del pastoralisme, amb la publicació del material en una col·lecció de tres volums. El primer es publica al més de maig del 2010.

El tercer tema Resopyr III; 2006-2008- ha versat sobre el poblament i de l'habitat pirinenc, les seves conclusions es publicaran en 2 volums diferents. El primer, - novembre del 2009; a l'editorial de l'Université de Toulouse-le Mirail, compta amb els estudis de professors i d'investigadors joves de totes les regions. El segon volum, sobre les incidències i interferències de les comunitats, de l'hàbitat i del sistema de cases, material del Segon Seminari de Resopyr celebrat els dies 21 - 22 de novembre de 2008 a la UPV a Sant Sebastià surtirà a la llum l’any 2010 editat per la UPV.

 

El model comunitari de recerca i d'intercanvi obert, tan als docents com a investigadors joves i en algunes modalitats – màsters transpirinencs existents entre Pau i Pamplona i en projectes entre Perpinyà i Girona - als estudiants de les universitats participants, permet als experts d'ambdos costats dels Pirineus ampliar els seus punts de vista i millorar els seus resultats.