GALI - Salut

Publicacions

Contacte

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Telf. 972.41.88.20

gali@udg.edu


Publicacions, treballs de recerca i tesis doctorals sobre el tema


Gràcia, L., Ferrerós, C., Baltasar ,A. (en premsa)

"El cuerpo y la palabra: diferencias interlingüísticas y sus consecuencias en el ámbito de la salud". FMC: Formació médica continuada 


Crous, B. i Gràcia, L. (en premsa)

"Diversity and Medicine. Reflections on the categorisation of internal organs: beyond anatomy". Sociolinguistic Studies

 

Crous, B.; Gràcia, L.; Baltasar, A. (2016)

"El corazón y la palabra: diferencias interlingüísticas y sus consecuencias en el ámbito de la salud". FMC: Formación Médica Continuada en Atención Primaria, 23 1-9


Ferrerós, C. (2015)

Categorizació semàntica de les parts del cos en català i en amazic. Tesi doctoral amb menció internacional. Universitat de Girona. Dir. L. Gràcia. 


C. Ferrerós (2012)

Categorització semàntica de les parts del cos en català i en amazic: descripció del català. Treball de màster. Universitat de Girona. Dirs.: L. Gràcia i B. Crous.

 

B. Crous (2009)

Estudi interlingüístic de les construccions que expressen estats patològics en català i en mandinga. Tesi doctoral amb menció europea.  Universitat de Girona. Dirs.: L. Gràcia i D. Creissels(Université de Lyon).

 

B. Crous i L. Gràcia (2009)

“Estats patològics i lèxic en mandinga: qüestions de categorització”. M.C. Junyent (ed.): Llengua i acollida. Barcelona: Horsori (pp. 71-93).


L. Gràcia (2005)

“La diversitat lingüística a Catalunya: un repte per a la sanitat pública”. Les llengües a Catalunya. Universitat de Barcelona / Octaedro, Barcelona (111-129).

 

B. Crous (2005)

Estudi interlingüístic de les construccions que expressen estats patològics en català i en mandinga: desxripció del català.  Treball de DEA.  Universitat de Girona. Dirs.: L. Gràcia i D. Creissels (Université de Lyon).