GALI - Salut

Presentació

Contacte

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Telf. 972.41.88.20

gali@udg.edu


Presentació

La composició lingüística i cultural de la societat catalana actual és molt diferent de la de fa quinze anys. Avui, les aproximadament 300 llengües que es parlen a Catalunya, amb les seves cultures, conformen un panorama molt més ric i complex, la gestió del qual requereix un esforç col·lectiu dels diversos sectors de la societat. Aquesta riquesa cultural i lingüística genera dificultats en diversos àmbits, un dels quals és el sanitari, que tots plegats hem d’aconseguir de resoldre.

 

És evident que la relació entre els pacients immigrants i els professionals de la salut, quan no tenen cap llengua en comú, és molt difícil, tant per qüestions culturals com per qüestions lingüístiques. Aquestes dificultats poden arribar a crear problemes a l’hora de fer la diagnosi o el tractament dels malalts i, per tant, la situació provoca inquietud als professionals que els atenen i als mateixos pacients. Davant d’aquest fet, les administracions catalanes i, molt sovint, els mateixos professionals han anat creant eines que permetessin la transmissió d’informació d’una llengua a una altra: vocabularis, guies de conversa, etc., a més de la incorporació en alguns centres de mediadors per a determinades comunitats. Tot i que no pot garantir una comprensió total, aquest material pot ser útil quan els interlocutors no tenen cap llengua comuna en què es puguin entendre mínimament. Ara bé, arriba un moment en què el pacient estranger ja comença a tenir un cert domini del català o del castellà; aleshores la tensió (i l’atenció) lingüística entre els dos parlants sol davallar i es poden produir malentesos que poden arribar a causar problemes greus d’incom­pren­sió sense ser-ne conscients.