GALI - Salut

Panjabi

Contacte

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Telf. 972.41.88.20

gali@udg.edu


Panjabi

  

1. El cos humà

 
Tots tenim boca, nas, mans, braços... Però no tots veiem el cos de la mateixa manera. Es pot donar el cas que el català tingui una sola categoria allà on una altra llengua en té dues (o més). O, a l’inrevés, que algunes llengües tinguin una sola categoria allà on el català en distingeix més d’una. Com en panjabi:

 

mũũ
 cara / boca
vaal
 cabell / pèl

                

    

2. Relacions entre les parts del cos i les emocions o els estats patològics 

 

3. Signes, símptomes, malalties i tractaments
 
4. Tabús i creences

 

5. Termes de parentiu

 

Els termes de parentiu en panjabi, a més de les relacions familiars estrictes, reflecteixen valors com el respecte i l’edat, i poden variar d’acord amb la regió o amb la confessió religiosa. D’aquesta manera es poden veure algunes diferències entre els termes de parentiu hindús o sikhs i els termes de parentiu musulmans. Com es pot observar, un terme de parentiu català, com per exemple cosí, pot indicar diverses relacions en panjabi.

 

 

 caceraa pràà

 cosí (fill del germà del pare)

 phupheraa pràà

 cosí (fill de la germana del pare)

 mameraa pràà

 cosí (fill del germà de la mare)

 mameri pàìɴ

 cosina (filla del germà de la mare)

 cacerii pàìɴ

 cosina (filla del germà del pare)

 phupeherii pràìɴ

 cosina (filla de la germana del pare)

 maseraa pràà

[khaalaa daa muɴDSDaa]

 cosí (fill de la germana de la mare)

 maserii pàìɴ

[khaalaa dii kuʀii]

 cosina (filla de la germana de la mare)

 
 
(entre claudàtors [] els noms musulmans quan són diferents)

 

 

6. Termes bàsics per als colors

 

 
7. Espai i temps

 

Molts dels termes que fan referència al temps deriven de termes referits a l’espai. De l’aquí allà passem a l’ara / aleshores. Per això podem arribar cap allà a les cinc o recordar el que vam fer un any endarrere. En totes les llengües el temps és una línia recta on el punt de referència és l’ara.

 

 
català
abans d'ahir no, l'altre
panjabi
cauth
abans d'ahir
parsõ
ahir
kállh
avui
ajj
demà
kállh
demà-passat
parsõ
demà-passat no, l'altre
cauth

 

En català la distinció temporal és tripartida: ahir – avui – demà. En moltes altres llengües, com el panjabi, la distinció és dual: ara (avui) – no ara (demà, ahir). En panjabi, com veiem, es fa servir el mateix terme per fer referència a ahir i demà (un dia de distància, en el passat o el futur, comptant des d’avui), abans-d’ahir i demà passat (dos dies de distància) i abans-d’ahir no, l’altre, i demà passat no, l’altre (tres dies de distància). Notem que la paraula catalana aleshores també pot fer referència al passat i al futur.

 

8. Parts del cos, espai i temps: oralitat i gestualitat

 

9. Comptant amb els dits i les mans

 

Totes les cultures fan servir els dits i les mans per comptar (d’aquí els nostres dígits). Però els gestos associats a cada número poden variar molt d’una llengua a una altra. Per als haussa (Nigèria i Níger), per exemple, ‘cinc’ s’expressa amb el puny tancat i ‘deu’ amb les dues mans juntes amb tots els dits aparellats; la mà estesa és un signe de maledicció.

 

A diversos països, en general amb presència de persones musulmanes (Pakistan, Índia, Senegal, etc.) es pot comptar fins a 30 amb els dits: es compten tres segments per cada dit, els delimitats per les línies. És un recurs útil per fer càlcul, sobretot si no tens calculadora. En aquest vídeo es veuen les mans d'una noia comptant fins a 30 en panjabi. 

 

 

 

 

 
 

 

10. i no a la parla i en el llenguatge gestual: quan vol dir no i no vol dir , o el cap es mou al revés

 

Les respostes a algunes preguntes que contenen un no poden ser respostes al revés de com ho fem en català. En panjabi:

 

                -No has tingut febre?                   -No has tingut febre?   
                -Sí  (= no)                                      -No  (= sí)
                (=Sí, és cert que                            (=No, no és cert que
                no n’he tingut)                              no n’he tingut)