GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

Materials

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

Materials

Diverses funcions dels materials

 

Presentem una colla de materials i activitats per l’aprenentatge de les matemàtiques a infantil, primària i inici de la secundària, organitzats en set grans capítols, corresponents a les diferents branques d’aquesta ciència.

Els materials manipulables no tots tenen el mateix paper: 

  • N’hi ha que tenen per objectiu simplement visualitzar les propietats numèriques, o geomètriques (que són abstractes) però d’una manera que generen nocions o conceptes (de nombres, d’operacions, de figures, cossos y transformacions geomètriques, de fraccions, etc...). Entre aquests destaquen els de relacionar quantitats, a infantil, i els “reglets numèrics” a primària y secundària.
  • Altres materials no generen coneixements nous, sinó que potencien capacitats o competències matemàtiques bàsiques; entre aquests destaquen els que emprem per treballar la lògica, l’atzar i alguns problemes.
  • Finalment n’hi ha d’altres, la majoria dels quals anomenem “jocs”, o simplement activitats, que serveixen per practicar i consolidar allò que ja s’ha après.

 Però no són els materials per ells mateixos els que generen coneixement, sinó que és l’acció dels nens i nenes sobre els materials la que el produeix, sobre tot quan és empesa i ben acompanyada per l’educador o educadora, i completada per l’expressió verbal dels alumnes.

  

Què cal tenir en compte per triar un material

 

Abans de decidir-nos a la utilització de qualsevol dels materials que aquí es presenten es fa necessari una feina constant de discerniment: 

  1. Formular-nos, quins són els nostres objectius respecte al tema que ens proposem i, en conseqüència, quin tipus de material i d’activitat necessitem.
  2. Analitzar quin coneixement autèntic de matemàtiques en tenim nosaltres, i completar-lo si cal. Aquí aconsellem la lectura dels “dossiers 101 a 111” de Rosa Sensat
  3. Analitzar el camí pràctic i mental que és probable que facin els nens i nenes; saber què coneixen prèviament, què necessiten per avançar....
  4. Estar oberts per aprofitar les curiositats, entusiasmes o rebutjos que ells i elles poden manifestar davant del material, o de les activitats, i disposats a canviar qualsevol projecte previ.
  5. Anar a classe amb el desig de viure i gaudir junt amb els alumnes del goig de la descoberta de coses noves a partir de la manipulació i l’experiència.

 Finalment, l’experiència de cada sessió és la que ens donarà nous elements per decidir sobre el contingut i material a emprar en la propera.