GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-llista

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Materials de: Càlcul - Nombres

alt-materialsReferència: CL-NO-01
Presentació. Coneixement dels nombres i operacions

alt-materialsReferència: CL-NO-02
Diversos materials comptables, i mostra d'imatges

alt-materialsReferència: CL-NO-04
Materials i activitats per fer seriacions senzilles

alt-materialsReferència: CL-NO-05
Correspondències quantitatives

alt-materialsReferència: CL-NO-06
Targes i activitats per comparar quantitats

alt-materialsReferència: CL-NO-08
Mostra de jocs amb quantitats sense grafies

alt-materialsReferència: CL-NO-10
Dòmino d’associació de quantitats

alt-materialsReferència: CL-NO-11
Materials de classificar per quantitat

alt-materialsReferència: CL-NO-12
Series quantitatives de diferents tipus. Progressió.

alt-materialsReferència: CL-NO-13
Targes de classificar per quantitat

alt-materialsReferència: CL-NO-14
Ordenació de materials i targes, per quantitat

alt-materialsReferència: CL-NO-15
Joc de l’estenedor

alt-materialsReferència: CL-NO-16
Jocs de lògica amb quantitats

alt-materialsReferència: CL-NO-17
Targes lògiques amb quantitats

alt-materialsReferència: CL-NO-18
Relacions entre quantitats amb fletxes i taules

alt-materialsReferència: CL-NO-19
Reglets numèrics M. A. Canals: coneixament dels nombres

alt-materialsReferència: CL-NO-20
Dòminos, bandes i jocs per reconèixer les grafies

alt-materialsReferència: CL-NO-21
Ordenacions de números dígits amb grafies

alt-materialsReferència: CL-NO-22
Mostra d’activitats del valor posicional de les xifres

alt-materialsReferència: CL-NO-23
Jocs dels diferents ordres d’unitats

alt-materialsReferència: CL-NO-24
Materials i activiats per introduir la base deu

alt-materialsReferència: CL-NO-25
Nombres parells i senars amb reglets. Algunes peculiaritats

alt-materialsReferència: CL-NO-26
Reglets numèrics. La base de numeració decimal

alt-materialsReferència: CL-NO-27
Diferents maneres d’agrupar quantitats fent nombres amb els reglets

alt-materialsReferència: CL-NO-28
Contadors i àbacs per expressar nombres en la base deu

alt-materialsReferència: CL-NO-29
Joc de numeració “pujar l’escala”

alt-materialsReferència: CL-NO-30
Cartrons “Montessori” per la base deu

alt-materialsReferència: CL-NO-31
La calculadora: teclat numèric i pantalla

alt-materialsReferència: CL-NO-32
La "cinta" o recta numèrica

alt-materialsReferència: CL-NO-33
Cadena i cub de mil, de M. Montessori.

alt-materialsReferència: CL-NO-34
El pannell numèric. Mostra d'activitats per treballar-hi

alt-materialsReferència: CL-NO-35
Signes numèrics en diverses cultures

alt-materialsReferència: CL-NO-36
Jocs i activitats de numeració

alt-materialsReferència: CL-NO-37
Mostra d’activitats per treballar els números escrits

alt-materialsReferència: CL-NO-38
Activitats amb "nombres grans": materials i mostres

alt-materialsReferència: CL-NO-39
La recta numèrica amb números negatius

alt-materialsReferència: CL-NO-40
Situacions de números negatius en l’entorn

alt-materialsReferència: CL-NO-41
Materials i jocs per treballar els números enters: positius i negatius

alt-materialsReferència: CL-NO-42
Materials i activitats per introduir les fraccions

alt-materialsReferència: CL-NO-43
Primers materials per l’equivalència de fraccions

alt-materialsReferència: CL-NO-44
Taula i cercle de fraccions, amb activitats

alt-materialsReferència: CL-NO-45
Materials per treballar l’ordenació de fraccions

alt-materialsReferència: CL-NO-46
Cartes per treballar fraccions d’una quantitat

alt-materialsReferència: CL-NO-47
Materials per l’escriptura numèrica de les fraccions

alt-materialsReferència: CL-NO-48
Joc de tauler: "la fracció més gran" i "obrim els ulls"

alt-materialsReferència: CL-NO-49
Representació de fraccions amb volums

alt-materialsReferència: CL-NO-50
Dòminos, bingos i cartes amb fraccions

alt-materialsReferència: CL-NO-51
"La capsa de les fraccions" i altres materials

alt-materialsReferència: CL-NO-52
Cartrons, figures i fraccions. Nivell 1

alt-materialsReferència: CL-NO-53
Policubs i fraccions

alt-materialsReferència: CL-NO-54
Els reglets i un aspecte interessant de les fraccions

alt-materialsReferència: CL-NO-55
Activitats per introduir els decimals amb l'aproximació de mesures

alt-materialsReferència: CL-NO-56
Les “tires dels números decimals”

alt-materialsReferència: CL-NO-57
Jocs de tauler amb decimals

alt-materialsReferència: CL-NO-58
Jocs de comparació de decimals per criteris d'equivalencia i d'ordre. Nivell 1

alt-materialsReferència: CL-NO-59
Cartes i Jocs per relacionar fraccions i decimals

alt-materialsReferència: CL-NO-60
Regularitat dels nombres observables en el panell numèric

alt-materialsReferència: CL-NO-61
Materials per introduir la divisibilitat.

alt-materialsReferència: CL-NO-62
Situacions de la vida quotidiana i divisilitat

alt-materialsReferència: CL-NO-63
Recull d’activitats de divisibilitat amb reglets

alt-materialsReferència: CL-NO-64
Els “cartronets dels múltiples i divisors“

alt-materialsReferència: CL-NO-65
"Camí de predres" i altres jocs per la divisibilitat

alt-materialsReferència: CL-NO-66
Dòmino i cartes de múltiples i divisors

alt-materialsReferència: CL-NO-67
Jocs i activitats per treballar el m. c.d. i el m. c. m

alt-materialsReferència: CL-NO-68
Mostra d’activitats de múltiples i divisors

alt-materialsReferència: CL-NO-69
Les fitxes perforades per la divisibilitat

alt-materialsReferència: CL-NO-70
Sèries qualitatives difícils en paper i en volum

alt-materialsReferència: CL-NO-72
Materials i jocs per arrodonir nombres natrurals

alt-materialsReferència: CL-NO-73
Noció aproximada de nombres grans. Nivell 2

alt-materialsReferència: CL-NO-74
Nombres decimals amb calculadora. Comprensió i arrodoniment.

alt-materialsReferència: CL-NO-75
Jocs de reconèixer l'ordre entre decimals. Nivell 2

alt-materialsReferència: CL-NO-76
Cartes "obrir els ulls" i altres jocs per comprar fraccions

alt-materialsReferència: CL-NO-77
Cartrons "figures i fraccions". Nivell 2: Particions i equivalències

alt-materialsReferència: CL-NO-78
La fracció inversa, amb policubs.

alt-materialsReferència: CL-NO-80
Reglets numèrics M. A. Canals: els nombres quadrats

alt-materialsReferència: CL-NO-82
Les relacions entre quadrats, treballades amb els reglets

alt-materialsReferència: CL-NO-84
Quadrats i algunes curiositats numèriques

alt-materialsReferència: CL-NO-86
Els cubs i els nombres cúbics

alt-materialsReferència: CL-NO-87
Els quadrats i cubs del 10 i la base de numeració decimal

alt-materialsReferència: CL-NO-88
Les relacions entre cubs, treballades amb els reglets

alt-materialsReferència: CL-NO-89
Policubs i altres materials per treballar els nombres cúbics