GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Cartes per treballar fraccions d’una quantitat

  alt-materials
Referència: : CL-NO-46
Descripció: Dues col•leccions de cartes amb representacions gràfiques de fraccions , a partir de dibuixos d’objectes coneguts; Les fraccions ara són una part d’un total d’objectes, és a dir una part d’una quantitat.
La primera col•lecció presenta imatges amb la mateixa partició, però aplicada a coses diferents, com per exemple: mitja taronja, o la meitat d’un raïm de quatre plàtans, és a dir dos plàtans.
En la segona, no únicament la unitat és diferent, sinó que també ho és la quantitat d’objectes a la qual s’aplica la fracció; per exemple, dues de les quatre potes d’una taula, o la meitat de la gent d’un grup de 10 persones, són coses diferents, per tant dibuixos diferents, però ambdues són “la meitat” d’allò que tenim, per tant s’expressen amb fraccions equivalents; podem dir que són “la mateixa part” o fracció.
Uns cartrons per concretar les activitats en un joc de “loto”En una altra, es representen diversos valors de cada fracció de moltes maneres: amb dibuix, amb referències a la vida quotidiana, amb escriptura numèrica i amb altres símbols.
Utilitat: Eixamplar el concepte de fracció com a part de la unitat, i comprendre-la també com a part d’una quantitat d’elements. Més tard caldrà comprendre-la com a resultat d’una partició d’un nombre.
Aplicar la noció d’equivalència a aquesta nova noció de fraccions.
Nivell: Cicles mitjà i superior de primària i primer d´ESO
Procedència: Alguns materials a partir del joc “loto fraccions” de la casa Nou-Discat. Altres, de construcció pròpia del GAMAR
Activitats:
  • Primerament cal dir que amb els “reglets numèrics” es poden treballar les fraccions d’una quantitat, al mateix temps que s’observa quantes vegades un nombre o reglet cap en aquella. Per exemple: fem el número 24 (amb dues desenes i el 4) i busquem quantes vegades necessitem el 3 per igualar el 24. Després direm que 3 és una vuitena part de 24, i escriurem 3 = 1/8 de 24.
    Trobareu molts exemples d’aquets i altres activitats en “El llibre dels reglets”, recull de treballs d’alumnes de l’escola d’Agullana.
  • Amb les primeres cartes descrites més amunt, fer comparacions senzilles i aparellaments, fins a superar la dificultat que suposa que les fraccions s’hagin definit a partir d’un grup d’objectes i no d’un sol objecte;
  • Després fer aparellaments i diàleg en torn del fet que les mateixes particions es poden aplicar a coses o grups de coses diferents .
  • Finalment aparellar targes de la segona col•lecció, les quals, tot i referir-se a objectes o grups d’objectes diferents, i havent realitzat particions diferents, corresponen a particions “equivalents”, és a dir a la mateixa fracció. Aquesta darrera activitat presenta una dificultat més gran, però és molt interessant i es pot fer molt atraient amb el joc del loto.