GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Materials per treballar l’ordenació de fraccions

  alt-materials
Referència: : CL-NO-45
Descripció: Diverses col•leccions de targes circulars representant fraccions per a ser ordenades en forma lineal, segons el seu valor, en sentit creixent o decreixent.
Algunes representen només fraccions compreses entre 0 i 1. i hi ha diferents sèries, segons el grau de dificultat d’interpretació de les fraccions.
Altres representen fraccions de valor més gran que 1.
En totes, la representació de la fracció és únicament amb dibuix, sense escriptura.
Utilitat: Introduir l’ordre de les fraccions a partir de les seves representacions gràfiques, per tal de relacionar-lo des del començament amb el significat real i no amb les grafies.
La comprensió de quina fracció és més gran en comparar-ne dues, a vegades va en contra de les aparences que ens donaria la fracció escrita (per exemple en el cas de comparar 2/3 i 5/12). En canvi la representació visual condueix sempre a l’arrel del concepte i ajuda molt a la seva correcta construcció.
Nivell: Cicles mitjà i superior de primària.
Procedència: Creació i confecció de M. Antònia C. i el GAMAR
Activitats:
  • Situar correctament les fraccions que es presenten, en un cordill o un altre suport recte semblant al que hem fet servir en l’ítem NO- 14, 2a. part., decidint el lloc de cadascuna a partir del el seu valor.

  • Situar correctament les fraccions que es presenten, en un cordill o un altre suport recte semblant al que hem fet servir en l’ítem NO- 14, 2a. part., decidint el lloc de cadascuna a partir del el seu valor.
  • Ordenar de petit a gran i al revés les cartes representant diferents fraccions.
  • Donades dues fraccions diferents, demanar-ne als alumnes una “que el seu valor sigui més gran que el d’ aquesta i més petit que el d’aquesta altra”