GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Presentació. Problemes oberts

  alt-materials
Referència: : PX-OB-01
Descripció: Els problemes poden ser oberts pel que fa al seu nombre de solucions vàlides i també pel que fa als mitjans a emprar per resoldre’ls. Tenint en compte això, els hem subdividit en dos grups.
  • Amb el nom d’ “oberts” pròpiament dits, s’acostuma a entendre aquells problemes o situacions que admeten més d’una solució vàlida. Cal remarcar que no es demana una solució numèrica sinó una solució d’un fet o situació, tot i que molt sovint els nombres hi són implicats, però no són l’objectiu prioritari. Una bona part dels problemes que plantegem a la classe haurien de ser així, deixant a cada alumne la llibertat d’interpretar la situació, i exigint només que sigui molt pensada i en bona lògica. El fet que un problema tingui diverses solucions possibles i bones, depèn en gran part de la manera com es formula la pregunta, i cal tenir en compte que és essencial que aquesta possibilitat estigui ben clara en l’ànim dels alumnes; sovint convindrà dir-ho explícitament.
    En una primera part del temps cal que cadascun, o cada grup, pensi la seva estratègia i la seva solució; després es passa a la posta en comú i discussió de totes les solucions; és molt important saber explicar la pròpia estratègia, i admetre amb respecte les dels altres.
  • El segon tipus de problemes són aquells que anomenem oberts pel que fa als mitjans a emprar per resoldre’ls. Aquí els alumnes hauran de decidir els materials, instruments. o eines de resolució que creguin convenient en cada cas. Els presentem en la segona part d’aquest capítol, anomenant-los “amb decisió sobre els mitjans a emprar”
Utilitat: Els problemes oberts són especialment indicats per fomentar el raonament lògic, tant en el moment de buscar les solucions, com en el moment de discutir entre tots si són solucions lògiques o no. També fomenten en gran manera el treball en grup amb el respecte per les solucions dels altres. Per això representen un nou camí, que ens aporta a tots una gran obertura de pensament.
Poden ser una bona ocasió d’introducció o de reforç pel treball de la Lògica. En aquest sentit recomanem aquells en els que s’han especificat exemples en l’apartat “activitats”
Es troben des del PX-VI-02 fins al PX-VI-30
Dels problemes “amb decisió sobre els mitjans a emprar” en trobareu la presentació al PX-VI-31 , i els exemples des del PX-VI-32 en endavant.
Nivell: A partir de 5 anys, fins 1r cicle d´ESO
Procedència: Material procedent de diverses fonts, reunit i adaptat pel GAMAR
Activitats: