GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Seqüències lògiques. Forma directa

  alt-materials
Referència: : PX-VI-04
Descripció: Les seqüències lògiques estan formades per tres imatges, que s’encadenen segons un ordre lògic. Aquí van precedides per una seqüència més senzilla, de les que solem anomenar temporals, que caldrà assegurar primer, ja que la seva comprensió és prèvia a tot aquest treball. En totes les seqüències lògiques hi ha tres moments: La situació inicial, (imatge de l’esquerra), el canvi o fet determinant (imatge central) i la situació final (imatge de la dreta). Les de forma directa són aquelles en les que es donen la situació inicial i el canvi i es demana als nens que pensin quina pot ser la situació final. Normalment hi ha diverses solucions vàlides.
Utilitat: Descobrir i expressar verbalment la relació lògica de causa i efecte que hi ha o pot haver-hi entre tres fases o etapes d’un mateix fet real complex. Per això poden considerar-se com una preparació remota per a la comprensió de tot tipus de problemes i també de les operacions. Dels tres moments que es relacionen, dos estan representats per imatges i l’altre s’ha d’imaginar.
Nivell: Parvulari primer curs de primària.
Procedència: Material reunit per el GAMAR.
Activitats: