GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

La calculadora: teclat numèric i pantalla

  alt-materials
Referència: : CL-NO-31
Descripció: Una calculadora senzilla de tecles grosses. Cartes i taulers de cartolina per a realitzar jocs numèrics.
S’acompanya amb uns quadern d’exercicis escrits.
Utilitat: Aquests jocs numèrics, que no recobreixen pas tota la gamma d’activitats a realitzar amb la calculadora (veure CL-OP-48) són també un bon mitjà per aprofundir en el coneixement dels nombres naturals, i particularment la seva escriptura correcta en base deu.
Es tracta sobretot que nosaltres prenguem consciència que el potenciar la formació de conceptes matemàtics hi és present en la major part de les activitats amb calculadora. Així per exemple, el concepte dels diferents ordres d’unitats és present en les activitats en la pantalla (nm. 3), el concepte de nombre és present en els exercicis de càlcul mental i en la major part dels jocs de tauler.
Nivell: Cicles inicial i mitjà de primària.
Procedència: Activitats i quaderns de M. A. Canals.
Activitats: Hi ha moltes activitats a l’apartat corresponent del tema Operacions. Aquí només parlem de les directament relacionades amb el coneixement dels nombres.
  • Repàs de la base decimal.
    - Valor de posició de les xifres:
    Allò que passa a la pantalla de la calculadora simplement quan hi escrivim quantitats que s’expressen amb més d’una xifra, és una magnífica ocasió per repassar el fonament de la base de numeració decimal Per exemple, podem aprofitar la manera com els números es desplacen a la pantalla quan hi introduïm un nou número, per comentar com canvia el valor de les xifres cada vegada que canvia el seu lloc en la quantitat total escrita: Desplaçar un número d’un lloc cap a l’esquerra és el mateix que passar-lo a la unitat superior, per tant és un canvi del seu valor que equival a fer-lo deu vegades més gran, o sigui és multiplicar-lo per 10.
    _ Escriure números grans:
    També els alumnes poden escriure quantitats que els dictem en veu alta, directament amb la calculadora, en lloc de llapis i paper.NOTA: En l’ítem NO-60 hi ha més activitats amb calculadora, relacionades amb els nombres decimals
Pel que fa a l’aspecte de les operacions, trobarem novament la calculadora a l’ítem CL-OP-48