GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Materials i activiats per introduir la base deu

  alt-materials
Referència: : CL-NO-24
Descripció: Capses de llumins petites folrades, amb deu boles de vidre a l’interior de cadascuna, i capses més grosses amb deu capses petites al seu interior. Pals de gelat amb deu forats a cada pal.
Utilitat: És un exemple de material molt senzill del nostre entorn que pot ser aprofitat a l’aula per treballar el significat de la base de numeració decimal: cada deu boles de vidre a l’interior d’una capsa representen una desena, i cada deu capsetes dins de la capsa grossa representen una centena, saltant així d’ordre d’unitats. De la mateixa manera, deu pals de polo agrupats formen una centena.
Es pot aprofitar per representar números i per practicar els canvis d’unitats, i així aconseguir el domini de la base decimal necessari abans de passar a les operacions escrites.
Nivell: Cicle inicial de primària i quan calgui repassar.
Procedència: Material de construcció pròpia del GAMAR.Activitats de M. A. Canals
Activitats:
 • Per treballar el concepte de la desena:
  Els mateixos nens i nenes han d’omplir una capsa de mistos petita amb 10 pedretes. Un cop plena es tanca i no es veuen les pedres (unitats), i això porta a interioritzar la noció de desena com a conjunt, sense comptar les unitat d’una en una. No podem permetre mai que 10 pedretes o més estiguin soltes; les normes del joc són que quan se’n reuneixen 10, ja han d’aplegar-se i tancar-se en una capsa
  Els alumnes han de captar el fet fonamental que si el nombre “base” de la nostra numeració és el 10, és per un conveni que hem fet les persones. (de fet el 10 ens és còmode, perquè tenim deu dits en les nostres mans)

 • Per treballar els números entre 10 i 20:
  Cal insistir molt amb els noms d’aquests números, que són molt més difícils que el seu concepte. En farem pràctica fent-los i desfent-los amb el material de les pedretes, i al mateix temps amb els reglets de fusta, que són rígids. Convé treballar en els dos sentits: dictar nombres, i que els alumnes els facin, i donar-los fets i que ells en diguin el nom.
  Sempre que sigui possible, introduir-lo en relació amb alguna quantitat o fet del nostre entorn, (nombre d’alumnes de la classe, dies del calendari...)

 • Petites operacions que ens obliguen a fer i desfer una desena: Aquest és un capítol fonamental per la comprensió de la base deu, Es tracta de saber imaginar els 10 elements que formen la desena sense veure’ls. Per això, ha de quedar ben clara la regla del joc: Un cop la capsa està plena, no la podem obrir fins que, l’activitat no estigui acabada, per comprovar si ho hem pensat bé.
  Amb aquesta condició, es plantegen petites operacions:
  - Reunim 7 pedres i 6 pedres, primer omplint una capsa i deixant-ne 3 de soltes, però després agafant directament una capsa tancada i 3 pedres - - Tenim una capsa i 5 pedres, i volem treure’n 8. Posa aquí al davant, les que creus que en quedaran. Fes-ho mentalment, i després obra la capsa i fes-ho amb el material per comprovar-ho
  - Petites sumes i restes, d’aquest tipus o altres, que obliguen a fer i desfer una desena.
  Aquestes activitats poden recolzar-se fent-ho també amb àbacs o altres materials, i sobre tot amb els “reglets numèrics”.
  Aquestes operacions porten a consolidar la idea que sempre que convingui podem canviar una desena per 10 unitats, i al revés, ja que valen el mateix.

 • Coneixement de centenes i milers:
  Ens cal preparar una capsa més grossa en la que hi càpiguen exactament 10 capsetes de desena, i fer exercicis semblants als que hem treballat amb les desenes, és a dir, petites operacions, tant les del tipus 100 – 4 / 300 – 6, com les del tipus 110 – 7 / 120 – 15 i finalment 112 – 17, pels més grans. El pas als milers pot treballar-se de manera anàloga, però amb àbacs i amb reglets, sense necessitat de tocar totes les unitats soltes.

 • Intercanvis entre unitats dels diferents ordres:
  Amb el coneixement de les centenes i milers, caldrà generalitzar allò que s’ha après per la desena, i practicar sovint els canvis d’una centena per 10 desenes, o per 100 unitat, d’un miler per 10 centenes, etc... Aquests intercanvis d’unitats són com una estructura fonamental en l’edifici de la numeració decimal, i són bàsics per al futur del càlcul, tant mental com escrit.

 • Valor de posició de les xifres que configuren un número:
  Comprendre el valor de posició, és a dir el valor de cada una de les xifres d’un número, per raó del lloc que ocupen en la seva escriptura, serà la conseqüència natural de totes les activitats descrites fins aquí. Podem practicar-lo amb jocs de dòmino, i altres jocs (com el CL-NO-38) amb activitats d’escriptura de números i d’interpretació de números escits.