GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Diversos materials comptables, i mostra d'imatges

  alt-materials
Referència: : CL-NO-02
Descripció: Petites anelles de colors, col·lecció de boles i cubs de colors . Altres materials que podem trobar al mercat.
Utilitat: Fer els primers passos en el comptatge. Primer, desordenat; després ja organitzat i analític, (fent correspondre la paraula adequada a cada element) i finalment comptatge “inclusiu, comprenent que cada paraula correspon a un grup o categoria de nombre, que inclou l’anterior
Nivell: Parvulari i primer curs de primària.
Procedència: ABACUS
Telfs: 934155811 972426050
www.abacus.es/escola
NOU DISCAT
Telfs: 932101010 932134691
Activitats:
  • Primerament, els nens i nens comencen a tocar els objectes desordenadament, i a dir paraules que, de forma sorprenent, sempre són numèriques.
  • Ben aviat aprenen a tocar un sol objecte per cada paraula pronunciada, Podem ajudar-los en el domini dels seus moviments.
  • Alguns resolen ja l’etapa anterior, però no separen l’objecte que anomenen i, el tornen a comptar una o més vegades. es tracta encara d’un comptatge desordenat.
  • Cap els 4 anys, sovint fan el gest de separar un objecte per cada paraula de número, encara que no sigui l’adequada, perquè encara no les han memoritzat bé.. És un comptatge analític, encara no ordenat numèricament. Podem ajudar-los en la memòria dels nombres, però ells han de resoldre la seva habilitat de coordinació de les dues accions, és a dir han de progressar en una capacitat bàsica.
  • Ara ja sembla que saben comptar, però cal que després els preguntem: “així doncs, quants n’hi ha?”. Sovint responen amb el darrer número pronunciat, perquè veuen cada número com el “nom” d’un element i no d’un total, i tornen a començar: “ en tenim un, dos..” Es tracta d’un comptatge ordenat i analític, però no complet, perquè no tenen la suficient noció de quantitat. Cal treballar totes les altres activitat lògiques i numèriques, respectant el procés de maduració que cadascun ha de fer.
  • Finalment, cap als 5 anys, responen a l’anterior pregunta dient el total d’elements comptats amb el darrer nombre pronunciat. Comprenen que en comptar, cada paraula de número no designa una cosa sinó un grup de coses, que precisament inclou el grup anterior. Per això aquest l’anomenen comptatge inclusiu i, com a capacitat dels nens i nens, significa ja un primer pas en la noció de quantitat.