GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Relacions entre quantitats amb fletxes i taules

  alt-materials
Referència: : CL-NO-18
Descripció: Pannells plastificats, preparats per a representar diverses relacions entre elements o conjunts d’elements, tant amb fletxes com amb una taula de doble entrada. En aquest segon cas, s’acompanya amb una col·lecció de cartronets de SI o NO, per expressar les respostes. Els pannells presenten les relacions tant en forma directa com en forma inversa.
Utilitat: Serveixen de suport per a realitzar a la classe diversos jocs i activitats de relacions, que poden ser per qualitats o per quantitat. Per això, aquests suports són comuns als jocs de lògica i a un tipus de jocs numèrics que consisteix en relacionar conjunts pel la seva quantitat d’elements. Ajuden a consolidar el coneixement dels nombres.
Nivell: Parvulari i cicle inicial de primària.
Procedència: Creació i confecció de M. A. Canals i el GAMAR. A partir d’activitats de Z. P. Dienes.
Activitats:
 • Amb fletxes:
  Un exemple amb cinc casetes que tenen un nombre de finestres divers: dues en tenen 2, unes altres dues en tenen 3 i una altra en te 4.  Treball en forma directa:
  Es col·loquen o dibuixen escampades en un paper, encapçalat per la frase que definirà la nostra relació, segons els nens, “el missatge”. En aquest cas la fletxa diu: “ Jo tinc tantes finestres com tu”
  Els nens i enes han de fer, anant d’una caseta a l’altre, totes les fletxes possibles, que compleixin el missatge. Les que relacionen cada casa amb ella mateixa, si ells no les veuen espontàniament, podem deixar-les.
  Després encetarem un diàleg que els faci explicar perquè ho han fet així i que els faci fixar més l’atenció en la quantitat de finestres. Exemples:
  - Quants grups de casetes ens han sortit? ....
  - Donem una còpia d’una caseta, i els diem:“Dibuixa-li més finestres fins que no pugui anar amb cap dels grups que tenim...
  Treball en forma inversa:
  - Donem el missatge (que pot ser un altre, però sempre referent a la quantitat) i les fletxes fetes, i demanem que ells posin les casetes al lloc que els pertoca
  - Donem les casetes situades i les fletxes fetes i els alumnes ham de descobrir el missatge • Amb quadres de doble entrada:(Seguim amb l’exemple anterior)
  Treball en forma directa:
  Ara les casetes estan ocupant les caselles que emmarquen el quadre per la banda superiors i, repetides en el mateix ordre, en la columna de l’esquerra.El missatge, el tenim present a dalt. La fletxa petita de l’angle esquerra superior indica amb quin ordre hem de fer les comparacions.
  Es tracta de comparar cada caseta de la columna de l’esquerra amb cada una de les de dalt, i posar SI o NO al requadre cor4responent, segons que es compleixi o no el missatge.
  Treball en forma inversa:
  - Es tracta de donar als alumnes el quadre dibuixat i ple amb tots els SI i NO, i demanar-los que descobreixin quin seria el lloc de cada caseta.
  - Donar un quadre amb els elements (les casetes) situats i tots els SI i NO també, i dos o tres missatges diferents. Els alumnes han de pensar i decidir quin dels missatges és el que correspon al quadre que els hem donat ja fet.


 • Fer algunes descobertes:
  Finalment és molt interessant, ja des del cicle mitjà, començar a descobrir que diferents llenguatges gràfics poden correspondre a una mateixa relació. Per això, quan els alumnes, han fet una relació amb fletxes els proposarem d’expressar-la amb una taula (o a l’inrevés), farem comparar les dues formes i advertir que a cada fletxa del diagrama sagital li correspon un SI de la taula. Més tard, ells arriben a passar d’una forma a l’altra amb facilitat.