GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Targes lògiques amb quantitats

  alt-materials
Referència: : CL-NO-17
Descripció: Es tracta d’un joc lògic estructurat definit per tres característiques: animal (cargol, cuc, tortuga); color (verd, vermell, blau); quantitat (2, 4, 5). El joc té, doncs, 27 targes i 18 etiquetes (9 d’afirmatives i 9 de negatives).
Un altre joc igual però més senzill, definit per les variables següents: dos tipus d’animals, dos colors, i dues quantitats (2 i 5)
Utilitat: Serveix per treballar a l’aula diferents tipus d’activitats d’identificar (reconeixement d’atributs i agrupacions), de relacionar (classificacions i correspondències) i d’operar,.Evidentment, totes elles poden fer-se a partir de les qualitats sensorials però aquí plantegem fer-les a partir de les quantitats.
La característica més important d’aquest material és el fet de facilitar la classificació per un criteri de quantitat, descobert pels mateixos alumnes. Precisament l’atenció i raonament que han de posar en pràctica per descobrir-lo són de gran eficàcia per a la construcció personal de la noció de quantitat.
El sol fet que els nens i nenes siguin capaços de intentar i gairebé resoldre les activitats que proposem a continuació, ja vol dir que han adquirit una primera noció de quantitat, de moment amb nombres molt petits, però recolzada en la seva base lògica, i per tant fàcilment ampliable a nombres més grans.
Nivell: Parvulari i cicle inicial de primària.
Procedència: Creació i confecció de M. A. Canals i el GAMAR
Activitats:
 • Si els mestres ho creuen convenient, poden començar amb nens i nenes de 4 anys, i amb el segon dels jocs descrits més amunt, tot i que no és necessari insistir en la noció de quantitat a aquesta edat. Per tant , l’anomenem només com a activitat a complementària.
 • Per als 5, 6 i 7 anys, passa a ser una activitat fonamental, tal com s’explica a continuació:
  Classificar grups d’objectes segons el criteri del seu nombre d’elements:
  • Els nens i nenes són invitats a classificar les targes dient-los: "fes tres piles". Ells solen començar per fer-les segons el color (el criteri més fàcil). Quan ho han fet se’ls invita a expressar quins són els grups, és a dir com ho han fet, i si ho expressen bé, podem posar al costat de cada grup l’etiqueta corresponent. Es barregen les targes i se’ls invita a classificar una altra vegada, per un criteri diferent del d’abans (normalment no serà encara el de quantitat, però si ho fos, millor). Quan ho han fet, posem a cada grup l’etiqueta corresponent. Novament es barregen les targes i s’invita els alumnes a fer una nova classificació amb un criteri diferent dels anteriors. Aquesta vegada el criteri per força ha de ser la quantitat de coses que poden veure a cada tarja. Aquesta activitat pot realitzar-se directament o amb algun suport gràfic, (com per exemple tres camins que surten del mateix lloc i es separen) És una activitat característica de 5 anys i de primer curs de primària.

  • Reconeixement de les grafies dels nombres:Quan ja resolen bé la darrera classificació, posarem a cada grup la seva etiqueta que no és altra que la grafia del número corresponent. Llavors tots els jocs o exercicis que es facin emprant les grafies numèriques com a etiquetes, són de reconeixement de les grafies. Una de les activitats característiques per treballar les grafies és amb el suport de "les tires o bandes amb números". ( CL-NO-20)

  • Altres jocs de lògica amb quantitats: ("Jocs de la i" , "Jocs de la o", “ Jocs del tot i de la part”) :

  Es realitzen amb les targes de quantitat, però exactament de la mateixa manera i amb els mateixos suports gràfics que els corresponents jocs de lògica, però tenint en compte que ara cal que alguna de les etiquetes emprades sigui referent a la quantitat, o sigui, una grafia numèrica, que utilitzarem tant en forma afirmativa com negativa. Per exemple, podem demanar que es reconeguin “les targes que d’animals de color vermell i al mateix temps no tenen 5 animals”.
  Tal com ja hem dit, cal haver practicat abans els jocs de lògica amb qualitats. Totes aquestes activitats són molt adequades pel Cicle Inicial. En el cas de realitzar-se amb el suport gràfic de taules, i en el cas de dues etiquetes negatives, són força més difícils, i poden ser treballades també al Cicle Mitjà.