Fons Especials de la Biblioteca UdG

Fons sobre Escoltisme

Contacte

Biblioteca UdG
C. Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 67
17003 Girona

fonsespecials@udg.edu

Fons Per a la Història de l'Educació

 
Fons per a la Història de l'Educació

El Fons per a la Història de l’Educació de la Biblioteca de la Universitat de Girona s’estructura al voltant del fons antic de la Biblioteca de l’Escola Normal de Girona (1844- ), que va ser catalogat l’any 1994 i que fou definitivament instal·lat a la Biblioteca Barri Vell de la UdG el 1998.Aquest fons antic consta de 2.461 llibres i s'ha anat incrementant i completant amb donatius de diferents persones (Bargés, Boixadós, Dalmau, Esteva, Franch, Ferrer C. Maura, Mestras, Pallach, Sigalés, Verrié...) vinculades al món de l’ensenyament i el fons de l'Escola Bruguera. Actualment aquest fons consta d'uns 10.000 volums.

 

Consulta: Biblioteca Barri Vell. Fons per a la Història de l'Educació

Procedència: Fons antic de l'Escola Normal de Girona i successives donacions

Data d'ingrés: 1998, 2006, 2014-2015

Citeu com: Fons per a la Història de l'Educació (Universitat de Girona)

Adreça web: http://www2.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/FHE

Fons
escoltismeFons sobre Escoltisme

El Fons sobre Escoltisme està format per diferents donacions, la primera de totes va ser la de Manel Subirà, un dels històrics de l’escoltisme català. A aquesta s’hi han afegit les donacions de Mn. Jordi Font, consiliari de l’escoltisme gironí; Tomàs Costa, un dels fundadors de l’escoltisme a Olot; Joaquim Franch, i Jordi Verrié.

És un fons format per llibres i revistes. Els llibres són de dos tipus: d’una banda, els més pedagògics i doctrinals i, de l’altra, els de tècniques, jocs, etc. Pel que fa a les revistes hi ha les que es publicaven a Catalunya i també de franceses, que eren molt llegides a casa nostra. És un fons molt útil per fer estudis sobre aquest moviment que tanta repercussió va tenir a casa nostra, especialment durant l’època franquista.

 

Fons relacionat: Fons Salomó Marquès (Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI))