Babel

Llibre d'estil de la UdG

Contacte

Llibre d'estil de la UdG

T'oferim aquí el recull de consells i de criteris de llengua i aspectes formals que el Servei de Llengües Modernes ha elaborat al llarg d’aquests anys i que ha aplegat en la publicació UdG llengua. Guia lingüística i d'estil, amb l’objectiu de tractar de manera homogènia els textos de la Universitat i contribuir, així, a establir la imatge de la UdG.

No es tracta d’un compendi de qüestions gramaticals o normatives que es poden trobar en gramàtiques o diccionaris, sinó que hi trobaràs aclariments sobre qüestions que poden induir a error i la indicació de l’ús pel qual ens decantem a la UdG en qüestions que es poden tractar de maneres diferents.

Descarrega't la guia completa o consulta'n directament els diferents apartats. 

 

Creative Commons

Els documents d'aquest apartat són distribuïts amb una llicència Creative Commons *