Teatro y obra poética completa (II) de Francesc Fontanella. Edición crítica (MOD2016-2018)

Xarxes internacionals i col·laboracions

Contacte

Nise: Literatura Catalana de l'Edat Moderna

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

pep.valsalobre@udg.edu

 

CONSULTEU L'EDICIÓ ELECTRÒNICA:

Nise: Literatura Catalana de l'Edat Moderna

Projecte finanaçat per

Xarxes internacionals i col·laboracions

Eulàlia Miralles, Albert Rossich, Marc Sogues y Verònica Zaragoza són membres col·laboradors del programa de investigació de l'Institut d'Estudis CatalansCorpus Textual de la Catalunya del Nord (CTCN: Catàleg d’Impresos Rossellonesos) (1500-1840).

 


Pep Valsalobre, Eulàlia Miralles i Albert Rossich són membres del Center for Catalan Studies de la University of California Santa Barbara (des del juny 2017).

 

 

 

 

 

 

 L'equip col·labora periòdicament en les sessiones del Seminari de Literatura i Cultura de l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna (SLIMM) que organiza el Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.


 

 

 

 

 

Projectes > CONT2016-2018 > Other collaborations

S'han impartit conferències i tallers sobre poesia barroca (a partir dels textos inserits en l'edició electrònica de NISE) i art europeu en sengles programes de vinculació entre educació secundària i literatura, com la participació en les Jornades Ex-Libris a la Facultat de lletres de la UdG (2018-2020) en què intervenen uns 200 alumnes de Batxillerat de la província amb els seus respectius professors. També es participa al Programa "Llengua i Literatura a Batxillerat" (www.udg.edu/batllenglitcat), organitzat per l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes. En aquest marc ha realitzat conferències itinerants sobre la temàtica anteriorment esmentada en centres de secundària de les comarques de Girona i Barcelona durant aquest mateix període. En el present curs (2019-2020) van participar 28 centres en què es van impartir 62 conferències. El programa ha estat seguit per uns 2.500 alumnes des del seu inici en 2014. En cursos successius està prevista la continuïtat del programa, atesa la seva acceptació cada vegada per major nombre de centres, i complementar-lo amb sessions dedicades als docents.


ALTRES COL·LABORACIONS

 

» Pep VALSALOBRE i Eulàlia MIRALLES han format part del comitè científic del Simposi Internacional 'Beuter i su temps'. 7-8 novembre de 2016. Universitat de València, Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

» P. VALSALOBRE ha dirigit el Grup de Recerca en Literatura Catalana de l'Edat Moderna de la UdG, fins a la seva fusió amb altres grups en el Grup de Recerca en Literatura de l'Edat Moderna, Contemporània i Patrimoni Literari, que permet una relació més intensa amb investigadors afins. És membre de la xarxa d'innovació LICANT. Literatura catalana antiga i transmèdia (U. València), del Consell Assessor de Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, des del 2013, i del Consell de Redacció de SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture des del seu inici (2013). És avaluador extern de les publicacions científiques Els Marges, Catalan Review, Caplletra. Revista Internacional de Filologia, Rivista Italiana di Studi Catalani i Revista de Cançoners Impresos i Manuscrits.

» E. MIRALLES és membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (en el qual actua de secretària), de l'Aula Carles Riba de la Universitat de Barcelona - Institut d'Estudis Catalans (d'on és també directora) i de l'ISIC-IVITRA de la Universitat d'Alacant. És així mateix membre dels comitès científics de la VIII Simposi Internacional ‘Vers una sintaxi històrica del català’ (Universitat d'Alacant. Seu Universitària la Nucia, 3-4 febrer 2017), d’’Els clàssics en la literatura infantil i juvenil’ (Aula Carles Riba. Barcelona, Universitat de Barcelona / Institut d'Estudis Catalans, 12-13 maig 2016) i del I Congrés Internacional de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalana (Universitat de València. 27, 28 i 29 setembre 2017).

Miralles ha estat o és membre també dels programes d'investigació ‘Els clàssics i la llengua literària: norma i cànon’, (de l'Institut d'Estudis Catalans, PR 2015-S4JUFRESA). IP: Montserrat Jufresa), ‘Estudi, Edició, digitalització i Traducció de corpus documentals i literaris de la Corona d'Aragó (amb especial referència a l'antic Regne de València). Aplicacions educatives i TIC’ (PrometeoII / 014/018, IP: Vicent Martines) i coordinadora del programa de recerca ‘Corpus Textual de la Catalunya del Nord. Catàleg d'impresos rossellonesos’ (CTCN: CIR). (PR2015-S01-DURAN02, IP: Eulàlia Duran) en el qual col·laboren també Marc Sogues i Verònica Zaragoza. Pertany a Grup de Recerca 'Llengua, Literatura i Cultura Valenciana del Segle d'Or a la Renaixença (GIUV2013 / 63). IP: Vicent Escartí.

Com a IP, Miralles coordina el projecte ‘De l'aula a la xarxa: literatura catalana del barroc’ (UVSFPIE_RMD16-418839) i la xarxa d'innovació Xarxa d'innovació LICANT: Literatura catalana antiga i transmèdia. Un projecte col·laboratiu (II i III), finançada per la Universitat de València (projectes UV-SFPIE_GER18-851069 i UV-SFPIE_PID19-1098100) i en la qual participen membres de la UV, UA, UOC, UB, UAB, UdG , UdL i Università di Bologna. Els membres de l'equip que formen part de la xarxa són Pep Valsalobre, Gaston Gilabert i Verònica Zaragoza (UV-SFPIE_GER17-587193).

Miralles ha impartit docència especialitzada en altres centres: Universitat de Barcelona, ​​Facultat de Biblioteconomia (Curs superior universitari El Llibre Antic: Història i Anàlisi de l'Patrimoni Bibliogràfic (abril de 2018) i en el màster d'Iniciació a la Recerca de la UdG (2019) .

Miralles dirigeix ​​la revista Caplletra. Revista Internacional de Filologia i és membre de l'consell de redacció de les revistes científiques Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna; Revista Valenciana de Filologia i Manuscrits. Revista d'Història Moderna.

Miralles és, a més, avaluadora externa de les publicacions científiques Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica, riscat, EFIT, etc., i ha dut a terme les revisions d'articles científics per a les actes de l'XVII col·loqui internacional de llengua i literatura catalans (2017) i Linguaggi de l'metareale nella cultura catalana (a cura di V. Orazi, S. Grassi, L. Carol Geronès, S. Sari i I. Turull, "Quadri" - Quaderni di RiCOGNIZIONI 3, Torino, Dip.to di Lingue i Letterature Straniere i Culture Moderne, 2016).

Finalment, Miralles ha estat tutora de les Beques d'Estudi Ramon d'Alòs Moner de l'Institut d'Estudis Catalans (Premis Sant Jordi 2016 i 2017. LXXXV i LXXXVI Cartell de premis i Borses d'estudi) i va ser elegida com a membre de Jurat del Premio Nacional de Literatura dramática (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria d'Estat de Cultura. 2017).

» A. ROSSICH ha participat en l'Exposició virtual: V Centenari del Naixement de Teresa de Jesús (2015) (http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-reserva/exposicio-santa-teresa / el-laberint)]. Forma part del Programa de recerca Corpus literari digital (Càtedra Màrius Torres. Universitat de Lleida i Institut d'Estudis Catalans: 2015-2018).

Forma part de la Comissió Científica i de la Comissió Executiva del "Projecte de Recerca sobre les Arts Escèniques de Catalunya" de l'Institut de Teatre, com a representant de la Universitat de Girona, i membre del Seminari d'Estudis Catalans del Vuit-cents. És 'Acadèmic electe' de la «Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona» (2013) i membre numerari de la Secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Figura al comitè assessor de nombroses publicacions científiques: Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, Catalan Historical Review, Mot, so, raons, Recerca, Revista Valenciana de Filologia, Scripta, Taula de Lletres Valencianes, Revista de Llengua i Dret.

V. ZARAGOZA ha obtingut una Beca Postdoctoral Juan de la Cierva Formació (Ministeri d'Economia i Competitivitat) a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (2019-2020). És membre col·laborador de el projecte Corpus Textual Catalunya de l'Nord (coord. Eulàlia Miralles) i de la xarxa d'innovació LICANT. Literatura catalana antiga i transmèdia.

Forma part de el Grup d'Investigació Consolidat, Literatura, Art i Representació a la Llarga Edat Mitjana (LAIREM) (convocatòria 2017) i de el Centre d'Investigação Transdisciplinar «Cultura, l'Espai i Memòria» CITCEM (Universidade dóna Porto, Portugal). Ha col·laborat amb altres grups de recerca i projectes afins a la seva investigació com biaixos. Bibliografia d'Escriptores Espanyoles (UNED, IP. Neus Baranda), a què està vinculada gràcies a la beca postdoctoral, i el projecte "La religiositat femenina a la Catalunya de l'època moderna" (IP. Rosa Maria Alabrús), vinculació que li ha permès participar en seminaris i col·loquis.

Des de gener de 2019 fins al present, Verònica Zaragoza forma part de el projecte "Escritoras españolas de la primera modernidad: metadatos, visualización y análisis", Ministeri d'Economia i Competitivitat. FFI2015-70548-P coordinat per Neus Baranda i María Dolores Martos en el marc de BIESES. Bibliografía de escritoras españolas / Bibliography of Spanish Women Writers. Des de 2018 fins al present col·labora amb el grup de recerca Poder, espiritualitat i gènere (PI Dr. María Morrás) Universitat Pompeu Fabra en el projecte «Poder, espiritualidad y género (Castilla: 1400-1550): La emergencia de la autoridad femenina en la corte y el convento» (MINECO: FFI2015-63625-C2-1-P).

Finalment, Zaragoza va coordinar el dossier «Early Modern Women 's Writing: More Texts and Contexts» per Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 67 (2019).

» M. Sogues ha estat contractat per la Universitat Internacional de Catalunya, per a impartir docència en el grau d'Humanitats.