Teatro y obra poética completa (II) de Francesc Fontanella. Edición crítica (MOD2016-2018)

Col·laboracions amb entitats i empreses

Contacte

Nise: Literatura Catalana de l'Edat Moderna

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

pep.valsalobre@udg.edu

 

CONSULTEU L'EDICIÓ ELECTRÒNICA:

Nise: Literatura Catalana de l'Edat Moderna

Projecte finanaçat per

Col·laboracions amb entitats i empreses

» M. Sogues i V. Zaragoza van col·laborar en la creació de continguts sobre literatura catalana d'època moderna de el llibre d'educació secundària Llengua i literatura I per a l'editorial Edebé (2015). Sogues va elaborar també els continguts de l'esmentat volum sobre teoria literària. Zaragoza va preparar els recursos multimèdia vinculats a diferents unitats didàctiques de el llibre digital Llengua i literatura II i els solucionaris destinats a professorat (Edebé, 2016). Posteriorment, Sogues va preparar les seccions destinades a l'avaluació de totes les unitats de Llengua i literatura II (Edebé, 2016).

 

» M. Sogues col·labora amb Lletra (lletra.uoc.edu), el portal de literatura catalana de la Universitat Oberta de Catalunya, des del qual, entre altres activitats, participa en la divulgació de l'obra d'autors catalans d'època moderna com Garcia, Ramis, el Baró de Maldà o el mateix Fontanella, a través de les xarxes socials. També és el responsable de continguts del web dedicat a Fontanella.

 

» E. Miralles, V. Zaragoza i M. Sogues són o han estat professors col·laboradors de la Universitat Oberta de Catalunya, on s'ocupen de les assignatures edició de textos i literatura catalana moderna, i literatura catalana del barroc i la il·lustració, del Grau de Filologia Catalana.

 

 » V. Zaragoza ha coordinat juntament amb N. Figueras la realització de materials audiovisuals sobre la literatura catalana moderna, en què han participat A. Rossich, P. Valsalobre i E. Miralles): Figueras, N. & Zaragoza, V. (coord), Literatura catalana moderna. Entrevistes amb experts, Barcelona: Oberta Publishing, 2017.

 

» Pel que fa a col·laboracions amb editorials comercials, P. Valsalobre va publicar Joan Ramis, Lucrècia, edició crítica (2019) a Edicions Vitel·la i P. Valsalobre i E. Miralles van publicar Joan Pujol, Els poemes de Lepant (2019) a l’editorial Barcino. Gran part de l'equip va publicar treballs sobre Fontanella en una edició conjunta entre la institució universitària i el servei de publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans (2019).