Mecenazgo y creación literaria en la corte catalano-aragonesa (s. XIII-XV): Evolución, contexto y biblioteca digital de referencia (MED2015-2018)

Col·laboracions amb entitats i empreses

Contacte

Grup de Literatura Medieval

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

miriam.cabre@udg.edu

Projecte finançat per

Col·laboracions amb entitats i empreses

Organització d'un cicle de conferències d'alta divulgació durant el festival Terra de Trobadors, coorganitzat pel Centre d’Estudis Trobadorescos de l'Ajuntament de Castelló d’Empúries i l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona.

 

 

 

Col·laboració de diversos membres del projecte en la revista Mot So Razo, coeditada pel Centre d’Estudis Trobadorescos de l'Ajuntament de Castelló d’Empúries i l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona.