If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Lengua, identidad y cohesión social: el paradigma de los territorios de frontera lingüística (LICS-F)

International networks & collaborations

Contact

Grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa

Universitat de Girona

Fac. de Lletres

Pl. Ferrater Mora, 1

17071- Girona

ghl@udg.edu

Project Financed By

International Networks & Collaborations

MEITS

Multilingualism and cognition: implications for motivation, health and well-being:

Els IP, el Dr. Francesc Feliu i el Dr. Josep M. Nadal participen en el projecte Multilingualism: Empowering individuals, trasforming societies, liderat per University of Cambridge, a la branca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université de Lorraine: co-tutela d'una tesi emmarcada en el laboratori ATILF (Analise et Traitement Informatique de la Langue Française) i amb el desenvolupament del projecte D.HI.CO.D.E.R. (Dictionnaire Historique des Concepts Descriptifs de l'Entité Romane).