Lengua, identidad y cohesión social: el paradigma de los territorios de frontera lingüística (LICS-F)

Tesis defensades en el marc del projecte

Contacte

Grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa

Universitat de Girona

Fac. de Lletres

Pl. Ferrater Mora, 1

17071- Girona

ghl@udg.edu

Projecte finançat per

Tesis defendades en el marc del projecte

Natàlia Carbonell (2016): «Una aproximació pluridisciplinària a les escriptures populars. Els anònims en l'exili republicà (1939-1952)».Narcís Iglésias, dir. Universitat de Girona. Qualificació: Excel·lent.

 

Graham Murray Sinclair (2016): «The Mods in Catalonia: a critical perspective of the neo-Gramscian approach to popular culture».  Narcís Iglésias, dir. Universitat de Girona. Qualificació: Excel·lent.

 

Esperança Valls Pujol (2016): «Els fragments hebreus amb aljamies catalanes de l'Arxiu Històric de Girona. Estudi textual, edició paleogràfica i anàlisi lingüística». Joan Ferrer, dir. Universitat de Girona. Qualificació: Excel·lent.