Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Lengua, identidad y cohesión social: el paradigma de los territorios de frontera lingüística (LICS-F)

Revistas

Contacto

Grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa

Universitat de Girona

Fac. de Lletres

Pl. Ferrater Mora, 1

17071- Girona

ghl@udg.edu

Proyecto financiado por

Revistas


Albiol, G.; Carbonell, N.; Mitjavila, M.; Pi, A. (2017):«Aspectes de la història més recent de la llengua catalana (revista de projectes doctorals en curs)». Ianua: revista philologica romanica, p. 111-131.


Esteban, M.; Borke, J.; Montreal, P. (2015): «Ecocultural effects on self concept. A study with young indigenous people from different sociodemographic contexts». International Journal of Psychology, nº 50, p. 319-324.

 

Esteban, M.; Monreal, P.; Perera, S.; Bastiani, J. (2016): «Identity and sociocultural change. Comparing young indigenous people in Chiapas with different sociodemographic trajectories». International Journal of Psychology, nº 51.

 

Esteban, M.; Monreal, P.; Perera, S.; Bastiani, J. (2017): «Schooling and identity: A qualitative analysis of self-portrait drawings of young indigenous people from Chiapas, Mexico». Frontiers in Psychology, nº 7, p. 1-12. 

 

Feliu, F. (2017): «I miti nell'elaborazione sociale delle lingue»  Ianua: revista philologica romanica, p. 25-32. 


Feliu, F. (2017): «La 'lengua antigua' en la codificación contemporánea del catalán». Histoire Epistémologie Langage.


Feliu, F.; Ferrer, J. (2017): «El patrimoni de la llengua» Ianua: revista philologica romanica, nº 17, p. 1-7.


Feliu F.; Ferrer, J.; Palmada B.; Serra, P. (2017): Les fronteres del Petit Príncep: a propòsit de "Lo Petit Príncip traduït en alguerés de Carla Valentino"eHumanista. Journal of Iberian Studie, p. 330-348.


Fullana, O. (2016): «El treball gramatical de Pau Cardellach i les gramàtiques catalanes anteriors a la "ciència lingüística"». eHumanista. Journal of Iberian Studies, nº 10, p. 523-542.


Iglésias, N. (2016): «Rethoric in Spain: an overview». Res Rhetorica.Journal of the Polish Rhetoric Society 1, 2-16.

 

Iglésias, N. (2016): «[recensión a] La corrente di Humboldt. Una lettura di La lingua franca di Hugo Schuchardt, Federica Venier (Carocci 2012)», Estudis Romànics, 38. Barcelona:  Institut d’Estudis Catalans, 522-525.

 

Iglésias, N. (2016): «The space of freedom in a context of war, exile and endless inestability. A sociolinguistic interpretation of the literature of the self on the Catalan exile». Forum for Modern Language Studies, nº 52/3, p. 346-361.  

 

Nadal, J. M. (2017): «Evoluzione e rivoluzione. Che cos'è una linguaIanua: revista philologica romanica, nº º7, p. 9-23.  

 

Palmada, B.; Serra, J. (2016): «Re-anàlisi de tres processos fonològics del català rossellonès». Revue d'Études Catalanes Université Paul Valéry Montpellier III.


Serra, J. (2016) «La singularitat territorial reflectida en una particularitat lingüística: el fenomen del morfema de temps en la 1a persona del present d'indicatiu en el català de Mallorca». Ianua: revista philologica romanica, p. 73-88.