If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Lengua, identidad y cohesión social: el paradigma de los territorios de frontera lingüística (LICS-F)

Books

Contact

Grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa

Universitat de Girona

Fac. de Lletres

Pl. Ferrater Mora, 1

17071- Girona

ghl@udg.edu

Project Financed By

Books


Carbonell, N. et al. Eds. (2016): Investigar les humanitats: viure a fons la humanitat. Girona: Universitat de Girona (publicació electrònica: https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/13353).

 
 


Feliu, F. i Nadal, J.M., eds. (2016): Constructing languages: Norms, Myths and Emotions. Amsterdam: John Benjamins Publishing.

 


 

  • Capítols de llibres

 

Baylac-Ferrer, A. (2016): «Condicions i reptes per assegurar la transmissió lingüística del català a Catalunya del Nord al segle XXI», dins Lagarde, C. i Berthelot, M., eds., Questions sur la langue en Catalogne du Nord. Perpignan: Éditions Trabucaire, p. 209-222.

 

Carbonell, N. (2016): «Identitat i alteritat en un moment de ruptura: anàlisi de la correspondència de l'exili republicà del 1939», dins Lagarde, C. i Berthelot, M., eds., Questions sur la langue en Catalogne du Nord. Perpignan: Éditions Trabucaire, p. 151-160.

 

Feliu, F. (2016): «Sobre els models lingüístics que arriben al poble en una Catalunya que és francesa. Una mirada als càntics missionals difosos al Rosselló al segle XVIII», dins  Lagarde, C. i Berthelot, M., eds., Questions sur la langue en Catalogne du Nord. Perpignan: Éditions Trabucaire, p. 119-134.

 

Feliu, F. i Albiol, G. (2017): «Estudi introductori», dins Feliu, F. i Albiol, G., eds., Antoni Febrer i Cardona, Obres gramaticals II. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans/Institut Menorquí d'Estudis, p. 11-40.

 

Feliu, F. i Nadal, J.M. (2016): «Language as a construction: An enlightening perspective», dins Feliu F. i Nadal, J.M., eds., Constructing Languages…, 1-6.

 

Gràcia, A. i Sistac, R. (2016): «Fronteres administratives, fronteres lingüístiques, fronteres mentals: el cas del català a la regió de Ponent i l'Alt Pirineu», dins Lagarde, C. i Berthelot, M., eds., Questions sur la langue en Catalogne du Nord. Perpignan: Éditions Trabucaire, p. 161-172.

 

Iglésias, N. (2016): «El parlant multilingüe davant el monolingüisme, el parlant monolingüe davant el multilingüisme: a propòsit de dues autobiografies», dins Feliu F. i Nadal, J.M., eds., Constructing Languages…,  391-409.

 

Iglésias, N. (2016): «La llengua de Catalunya Nord als ulls dels exiliats catalans del sud», dins Lagarde, C. i Berthelot, M., eds., Questions sur la langue en Catalogne du Nord. Perpignan: éditions Trabucaire, p. 135-150.

 

Iglésias, N. (2016): «The space of freedom in a context of war, exile and endless inestability. A sociolinguistic interpretation of the literature of the self on the catalan exile». Forum for Modern Language Studies 52/3, 346-361.

 

Nadal, J.M. (2016): «Multilingüisme i multiescalaritat de les llengües. Un peix que es mossega la cua», in Sapientiae liberi, libertate sapientes. Miscel·lània d’homenatge a Joan Martí Castell I. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 43-52.

 

Nadal, J.M. (2015): «Language, Normative and  Identity», in F. Sabaté, ed. Conditioned Identities: Wished-for and Unwished-for Identities. Bern: Peter Lang.

 

Nadal, J.M.; Perera, S.; Monreal, P.; Feliu, F.; Albiol, G. (2016): «Derechos de las lenguas y derechos de sus hablantes: aproximación a la representación social de la lengua catalana», dins Giovanni Agresti & Joseph-G. Turi, eds.: Représentations sociales des langues et politiques linguistiques. Déterminismes, implications, regards croisés.  

 

Peytaví, J. (2016): «Praxi actual de la toponúmua de la Catalunya del Nord: entre normativització, normalització i patrimonialització» dins Lagarde, C. i Berthelot, M., eds., Questions sur la langue en Catalogne du Nord. Perpignan: Éditions Trabucaire, p. 181-198.

 

Pi, A. (2017): «Le conflit sur le catalan, un conflit nationaliste», dins Berkaine, S.; Dahou, C.; Kis-Mark, A. i Roche, F., dir., Construction / déconstruction des identitñes linguistiques. Saint-Dénis: Connaissances et Savoirs.