If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Lengua, identidad y cohesión social: el paradigma de los territorios de frontera lingüística (LICS-F)

Technical Data

Contact

Grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa

Universitat de Girona

Fac. de Lletres

Pl. Ferrater Mora, 1

17071- Girona

ghl@udg.edu

Project Financed By

Technical Data

Referència projecte

FFI2014-53589-C3-1-R

Investigador Principal

Francesc Feliu Torrent y Josep M. Nadal Farreras

Títol Projecte

Lengua, identidad y cohesión social: el paradigma de los territorios de frontera lingüística (LICS-F)

Entitat

Universitat de Girona

Centre

Fac. de Letras – Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Finançat per

Ministerio de Economía y Competividad

Data inici

01/01/2015

Data final

31/12/2017

Durada

3 anys