EDULINK II: Development of a Regional Master Programme in Pig Production and Food Security in Caribbean Countries

Resultats

Contacte

Resultats

Aquest projecte promourà l'educació i el coneixement  en producció porcina,  malalties relacionades i la recuperació de races autòctones entre d'altres temes. L'atenció es centrarà en tots els nivells: govern, sector productiu (privat i comercial), personal universitari (gestió, administració i personal acadèmic) i estudiants. La nova generació d'estudiants asseguraran el desenvolupament de la producció porcina en aquests països i contribuiran a l’eradicació de malalties endèmiques com la  Febre clàssica porcina (CSF) i la recuperació de races autòctones.

D’aquest projecte s’esperen els següents resultats:

·  Desenvolupament de cursos per a un Programa de Màster en producció porcina  i seguretat alimentària en quatre universitats del Carib.

· Augment de les xarxes inter-institucional entre institucions d’educació superior ACP (Africans, Caribenys i del Pacífic) i Europees, incloent cursos formació pel professorat, títols i diplomes en les institucions, que contribuiran a solucionar l'escassetat docent en l’àmbit regional.

· Millora del personal acadèmic de l’ institucions d’educació superior ACP.

· Millora dels marcs institucionals per aconseguir els programes acadèmics i l'excel·lència acadèmica en institucions d’educació superior ACP.

· Augment de la mobilitat d'estudiants de postgrau i del personal docent, a través de l’intercanvi en programes de cooperació.

Pel que fa en el camp científic, aquest projecte contribuirà.

· A ajudar amb el Pla Continental per a l'Eradicació de la  Febre clàssica porcina (CSF) en aquestes zones, millorant el  seu coneixement  i la seva eradicació en tots els nivells (govern, sector productiu, universitats).           

· Per ajudar a la recuperació de la raça porcina autòctona (porc crioll).