EDULINK II: Development of a Regional Master Programme in Pig Production and Food Security in Caribbean Countries

Presentació

Contacte

Introducció

La Unió europea dóna suport a l’educació superior  en països ACP associats, per tal d’estimular  i potenciar el creixement econòmic mitjançant l’augment del suport de recursos humans altament qualificats, millorant la qualitat aportada a l’educació superior local i de promoure el diàleg intercultural i l’entesa entre països Europeus i ACP.

L’objectiu del programa EDULINK II es fomentar la cooperació en l’àrea de l’educació superior entre els estats dels països ACP i l’ Unió Europea.

Concretament, el programa EDULINK II està format per objectius generals i específics. Els objectius generals del Programa EDULINK II són millorar el desenvolupament de capacitats i la integració regional en el camp de l’educació superior i la seva qualitat. Per altra banda, els objectius específics del programa EDULINK II son enfortir l'Educació Superior en els països ACP a  nivells acadèmics, de gestió i administratius.

La Universitat de Girona coordina el projecte Edulink amb el número d’identificació FED/2013/320-193 amb el nom “Development of a Regional Master Programme in Pig Production and Food Security in Caribbean Countries”. El seu títol es basa en els següents antecedents:

La producció ramadera es també una font important d’ingressos per la població més pobra, i això pot jugar un paper important per reduir la pobresa. La carn de porc i aus de corral tenen un paper important per assolir els nivells d’ingesta de proteïna animal. El consum d’aquesta carn està profundament arrelat a la cultura americana, això representa un suport important per a la seguretat alimentària, en particular la situació d’agricultura porcina.

A més, en els últims anys hi ha hagut un desenvolupament important a la indústria porcina, que l’ha col·locat al tercer lloc a nivell internacional. És important tenir en compte que el porc és la carn més consumida al món. La Pesta Porcina Clàssica (PPC) representa una amenaça per a la seguretat alimentària i limita el seu desenvolupament a causa de les pèrdues d'animals, reducció de la producció i les despeses associades els programes de prevenció i control. A més cal tenir en compte que aquesta malaltia limita la comercialització per la seva facilitat en t traspassar fronteres.

El projecte es centra principalment en l'Agricultura i la Seguretat Alimentària amb l'objectiu de donar suport a una l'educació superior de qualitat, eficient i pertinent a les necessitats del mercat de treball i d'acord amb les prioritats de desenvolupament socioeconòmic. A més a més, el projecte enfortirà la capacitat de les institucions d'educació superior en països Africans, caribenys i dels pacífic  mitjançant la realització de diverses funcions en la gestió, administració i tasques acadèmiques.

L'objectiu específic d'aquest projecte és donar a conèixer un màster interdisciplinari amb la cooperació entre les autoritats judicials nacionals i els sistemes universitaris de l'associació per millorar el sistema educatiu de qualitat en els programes de producció i seguretat alimentària i millorar l'intercanvi entre el personal i els estudiants.

http://www.acp-edulink.eu/

http://www.acp-edulink.eu/content/development-regional-master-programme-pig-production-and-food-security-caribbean-countries-f