EDULINK II: Development of a Regional Master Programme in Pig Production and Food Security in Caribbean Countries

Notícies

Contacte

Notícies

Seguiment del Desenvolupament d'un Programa de Màster Regional en Producció Porcina i Seguretat Alimentària
Les entrevistes realitzades al Dr. Fausto Solís i Sr. Israel Montilla, membres del projecte EDULINK II, mostra l'elevada 'implicació de República Dominicana en aquesta acció.
25/10/2016